Pohjois-Savon liitolta yli 16 miljoonan euron tuet maakunnan kärkialojen kehittämiseen vuonna 2018

Pohjois-Savon liitto myönsi kehittämis- ja investointihankkeille tukea yhteensä 16,4 miljoonaa euroa (hankkeiden kokonaiskustannukset 25,2 miljoonaa euroa) vuonna 2018. Tuki kohdistettiin pääosin Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoille, joiden vaikuttavuus edistää maakunnan yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä nähdään suurimmaksi.

Tukea kohdennettiin uusien menetelmien tai palveluiden kehittämiseen sekä tki-ympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin. Eniten tukea myönnettiin kone- ja energiateknologia-teemaan, mm. alan tki-ympäristöjen laitteistoihin ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Muita Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoja ovat elintarvikkeet, puunjalostus, hyvinvointiteknologia, matkailu, sekä läpäisevänä vesi ja biojalostus. Maakunnan vetovoimaisuuteen panostavaa Future Savo -hanketta tuettiin 1,5 miljoonalla eurolla. Eniten tukea sai 3D-tulostusympäristön kehittäminen. Rahoitetut toimenpiteet luovat parempia edellytyksiä pk-yritystoiminnan kehittymiselle ja kasvulle.

Myönnetystä 16,4 miljoonasta eurosta EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta oli 15,6 miljoonaan euroa, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta noin 469 000 euroa, alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahaa 305 000 euroa ja maakunnan kehittämisrahaa 5 000 euroa.