Koulutuskonepaja on yritysten ja oppilaitosten yhteisellä laitekannalla varustettu protoympäristö. Conduco Oy:n toimitusjohtaja Jussi Komulainen (edessä) on vakuuttunut, että Pohjois-Savon ja koko Suomen kilpailukyky ratkaistaan uusilla ja rohkeilla toimintamalleilla. Taustatukea antavat Anssi Suhonen (vas.), Kai Kärkkäinen ja Esa Jääskeläinen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Älykäs erikoistuminen luo Pohjois-Savoon uuden sukupolven innovaatioympäristöjä

Syrjäisen sijainnin sanotaan harvoin olevan kilpailuvaltti. Itäisessä Suomessa sijaitseva Pohjois-Savon maakunta on kehittynyt parin viimeisen vuosikymmenen aikana vastoin tätä asetelmaa ja yleistä trendiä.

Tuoreiden tutkimusten mukaan Kuopion ympärille muodostunut Pohjois-Savo on yksi vetovoimaisimmista alueista Suomessa heti Helsingin, Tampereen, Oulun ja Turun vanavedessä.

Yksi syy kehityksen taustalla on alueen monipuolinen tuotantorakenne ja onnistunut koulutuspolitiikka. Alueen elinkeinoelämä on kyennyt muuntautumaan ja uusiutumaan säilyttäen kilpailukykyään. Yritysten liikevaihto ja vienti ovat kasvaneet nopeammin kuin muualla Suomessa.

Pohjois-Savon älykäs erikoistuminen on rakennettu tämän perustan päälle. Alueen elinkeinoelämän ja T&K-toiminnan terävimmiksi innovaatiokärjiksi on valittu kone- ja energiateknologia, puun- ja biojalostus, elintarvikkeet, terveysklusteri sekä vesi ja ilma.

Huippuosaamispotentiaalia on edelleen löydettävissä. Erityisesti kone- ja metalliteollisuudessa Pohjois-Savolla on kaikki edellytykset kehittyä nopeasti Pohjoismaiden kilpailukykyisimmäksi ja innovatiivisimmaksi alueeksi.

Kone- ja metalliteknologia näyttää tietä

Pohjois-Savoon on keskittynyt paljon kansainvälistä teknologiateollisuuden huippuosaamista. Yritysten osuus maakunnan viennistä on 40 prosenttia ja työpaikoista 20 prosenttia. Viennin arvo vuonna 2013 oli 1,5 miljardia euroa. Sitä voi pitää erinomaisena saavutuksena 250 000 asukkaan alueelta.

Kone- ja metallituoteteollisuuden menestystuotteita ovat mm. erikoisajoneuvot, metsäkoneet, hydrauliset paalutuskoneet ja kaivoslaitteet. Lisäksi maakunnassa toimii useita maailman johtavia energiateknologian, mekaanisen puunjalostuksen ja kemian- ja kaivosteollisuuden yrityksiä.

Tulevaisuudessa innovointitoiminta lisääntyy uudenlaisissa ympäristöissä, kun yritykset ja oppilaitokset siirtävät toimintojaan saman katon alle. Yhteinen tahtotila syntyy älykkään erikoistumisen ympärille.

Parhaillaan Kuopioon rakennetaan ensimmäistä seuraavan sukupolven koulutuskonepajaa. Vuoden 2014 alussa perustettu startup-yritys Conduco Oy ja alueen muut yritykset saavat tiiviin yhteistyökumppanuuden ansiosta osaavaa uutta työvoimaa oppilaitoksista. Yritysten tuotantoteknologian ja tuotteiden kehitys nopeutuvat.

Oppilaitokset hyötyvät yhteistyökumppanuudesta siten, että ne saavat enemmän liiketoimintalähtöisiä tutkimuskohteita ja käytännön töitä. Opiskelijat pystyvät hankkimaan tietotaitoa uusista teknologioista oikeassa teollisuusympäristössä. Se tulee parantamaan heidän valmiuksiaan siirtyä työelämään. Yhteistyön uskotaan johtavan uusien spinoff-yritysten määrän lisääntymiseen.

Voidaankin sanoa, että koulutuskonepajat ovat yksi näkyvin osoitus siitä, että Pohjois-Savossa kaikki osapuolet – elinkeinoelämä, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja rahoittajat – ovat sitoutuneet älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamiseen.

Teksti on julkaistu englanninkielisenä The Parliament Magazine´s Regional Review -lehdessä (29.9.2014)