Pohjois-Savon liitolta tukea vähähiilisyyttä edistäville hankkeille

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt vuoden 2016 loppupuoliskolla yhteensä 4,2 miljoonaa euroa tukea hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 5,5 miljoonaa euroa. Liitolla on käytettävissään EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta ja kansallisia rahoitusvälineitä (maakunnan kehittämisraha, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitus sekä Alueelliset innovaatio ja kokeilut -rahoitus) alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille. Rahoitetut hankkeet on listattu alla olevaan liitteeseen.

Eniten tukea kohdistettiin Kuopion Savilahden alueen kehittämistä tukevaan Savilahden Smarteimmat Ratkaisut -hankkeeseen, missä haetaan kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja toteuttaa alueen rakentuminen uudella tavalla. Ratkaisut voivat liittyä mm. energiaratkaisuihin, jätehuoltoon, asumiseen, liikkumiseen, pysäköintiin, väestönsuojeluun ja informaatioteknologiaan. Tavoitteena on luoda alueesta aito vähähiilisyyttä edistävä älykaupunginosa. Nyt tehtävät ratkaisut viitoittavat alueelle suunniteltujen yli miljardin euron investointien rakentumista pitkälle tulevaisuuteen.

Vähähiilisyyden edistämiseen kohdennetaan neljäsosa EAKR-rahoituksesta

SmaRa edistää vähähiilisten ratkaisujen yleistymistä, joihin kohdennetaan Euroopan komission linjauksen mukaisesti 25 % EAKR-tuista Suomessa. Vähähiilisessä yhteiskunnassa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu ja kasvihuonekaasupäästöjä syntyy huomattavasti nykyistä vähemmän. Tavoitetta tukee myös KierRe-hanke, minkä tavoitteena on edistää kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöä. Lisäksi pyritään edistämään sähkö- ja biokaasuautoilua sekä muita vähäpäästöisiä liikkumismuotoja sekä vähentämään ruokahävikkiä eri keinoin. Hanke kohdistuu Kuopioon, Iisalmeen ja sen ympäristöön sekä Varkauteen. Myös EkoKoti rannalla –hanke tukee vähähiilisyyttä: Siinä suunnitellaan Tervoon vähähiilisen maaseutuasumisen toimintamalli yhdessä hankkeeseen osallistuvien asukkaiden ja yrityskumppaneiden kanssa.

Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoille tukea

Digitaalisuuden edistämiseksi erityisesti kone- ja energiateknologian sekä terveysteknologia-alan yrityksissä laaditaan toimenpideohjelma (DigiTale). Elintarvikealaa puolestaan vahvistetaan tukemalla yhteistyöverkoston muodostamista alkutuotannon toimijoiden, elintarvikeyritysten, tutkimus-, koulutus ja kehitysorganisaatioiden välille (Ruokalaakso Kuopio). Vesi – ja Ilma innovaatiokärkeä tuetaan MAALi ja SIMO-hankkeilla: MAALi-hankkeissa hankintaan analyysilaitteistoja, jotka mahdollistavat metallien pienten pitoisuuksien analyysit mm. kaivosvesistä, pilaantuneesta maaperästä, kierrätysmateriaaleista sekä biopolttoaineiden poltossa muodostuvasta tuhkasta. Tällä vahvistetaan ympäristö- ja materiaalianalytiikan tki-ympäristöä. Analyysipalvelua tullaan tarjoamaan palvelututkimuksena sekä yrityksille että muille toimijoille. SIMO–hankkeissa puolestaan rakennetaan omakotitaloa simuloiva yksikkö konttiratkaisuna, missä tulisijojen toimintaa ja päästöjä voidaan kehittää todellisissa asumisolosuhteissa. Yritysten kanssa tehtävä testaustoiminta mahdollistaa yritysten ideoiden ja tuotteiden testaamisen nopeasti ja helposti.

Kilma hankkeessa luodaan täysin uusi elinkeinoelämää tukevien palveluiden kokonaisuus ja PoSoTe:ssa uusi sote-palveluiden malli. Molemmat tarjoavat mahdollisuuksia yritystoiminnan kasvulle ja kehittymiselle. Hankkeet liittyvät valtakunnalliseen sote- ja maakuntauudistukseen. Kuopio Convention Bureau II –hankkeessa tuotetaan Kuopion alueen markkinointimateriaalia ja työvälineet kotimaiseen ja kansainväliseen kokous- ja kongressimarkkinointiin. Lisäksi tuetaan arvokkaan scandium metallin rikastamiseen tarkoitetun menetelmän testaamista pilot-mittakaavassa, mikä luo edellytyksiä hyödyntää mm. Rautalammilla sijaitsevaa, kaupallisesti erittäin arvokasta metalliesiintymää.

Alueelliset innovaatio ja kokeilut -rahoitus (AIKO) vuosille 2016-2018 on Suomen hallituksen yksi tapa edistää kilpailukykyä. Rahoituksella tuettiin Savilahden alueelle sijoittuvan avoimen usean organisaation yhteisen tki-ympäristön suunnittelua, missä tavoitteena on luoda edellytykset yritysten kasvun ja kehittymisen tukemiseen. Viimeiset maakunnan kehittämisrahan tuet myönnettiin kuuden EU:n erillisohjelmaan valmisteltavan hakemuksen valmisteluun. Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea myönnettiin osarahoitukseksi maakunnallisesti merkittäville hankkeille. Lisäksi sillä tuettiin Brysselissä sijaitsevan EU-toimiston toimintaa.