Savolaisinnovaatio muuttaa jätteet uusiksi tuotteiksi

Liikuteltavassa biojalostamossa yhdyskuntien ja teollisuuden jätteistä ja sivuvirroista voidaan valmistaa mikrobien avulla biopolttoaineita, arvokkaita teollisuuskemikaaleja ja lannoitteita. Lopputuotteita voivat olla esimerkiksi jäänestoaineet, teolliset kuidut sekä muovien ja synteettisen kumin raaka-aineet sekä kosmetiikan ja lääkeaineteollisuuden raaka-aineet.

Asetoni-butanolikäymisen avulla voidaan tuottaa myös butanolia, etanolia, asetonia ja vetyä. Näistä butanoli käy lähes sellaisenaan autojen tankkiin liikennepolttoaineena. Myös vety voi nesteytettynä toimia moottoripolttoaineena, ja tulevaisuudessa sen merkitys energian lähteenä kasvaa nopeasti.

"Tulevaisuudessa biojalostamot ovat eräänlaisia kenttiä, joihin toimitetaan paikallisen teollisuuden ja yhdyskuntien sivuvirtoja, ja nämä saadaan täysimääräisesti hyötykäyttöön erilaisina arvokkaina tuotteina", visioi kuopiolainen Elias Hakalehto, joka työskentelee Finnoflag Oy:ssä sekä Itä-Suomen yliopistossa bioteknisen mikrobianalytiikan dosenttina. Hän on hakenut teknologiaan ideoita myös ihmisten ja eläinten ruoansulatuksesta.

Biojalostamon taustalla on Hakalehdon kehittämä mikrobiologiseen käymiseen perustuva prosessiteknologia.

"Korkeat lopputuotepitoisuudet, läpimenoltaan lyhyet prosessit ja monipuolinen tuotevalikoima yhdistettynä optimiin laitoskokoon tekevät investoinnista edullisen ja houkuttelevan", Hakalehto arvioi markkinanäkymiä.

Pilottilaitos on rakennettu laajapohjaisena kuopiolaisena yhteistyönä. Savonia-ammattikorkeakoulun vetämiin ja pääasiassa toteuttamiin suunnittelu- ja asennustöihin on osallistunut Savon ammatti- ja aikuisopisto ja lukuisia pääasiassa kuopiolaisia teknologiayrityksiä.

Pohjois-Savon liitto on osarahoittanut EU:n Itämeren ohjelmaan kuuluvaa kansainvälistä ABOWE-hanketta (Implementing Advanced Concepts for Biological Utilization of Waste) Pohjois-Savon kehittämisrahastosta.