Palosimulaattorit vahvistavat Pohjois-Savon turvallisuusklusteria

Kuopiossa sijaitsevasta Pelastusopiston harjoitusalueesta on muodostunut koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen paikka. Viimeisten vuosien aikana harjoitusalueelle on rakennettu kaksi uutta palosimulaattoria.

Monipalosimulaattorissa voidaan harjoitella mm. suurten teollisuushalli-, parkkihalli- ja kauppakeskuspalojen sammuttamista ja pelastustoiminnan johtamista.

Firebirdiksi ristitty lentokonepalosimulaattori puolestaan tukee lentokenttäpelastusopetusta osana ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta. Pedagogisesti korkeatasoinen ja monipuolinen harjoitteluympäristö parantaa pelastusalan ammattihenkilöstön ja lentokenttähenkilöstön osaamista vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Monipuolinen harjoitus- ja testausalue mahdollistaa myös elinkeinoelämää palvelevan toiminnan ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koulutuspaketteja voidaan tarjota myös kansainvälisille markkinoille.