Biojalostamo tuottaa lääkkeitä, parfyymeja ja suoja-aineita

Pohjois-Savossa on otettu konkreettisia askelia kohti kestävää biotaloutta. Itä-Suomen yliopistossa on rakennettu jatkuvatoiminen terminen biojalostuslaitteisto.

Biojalostamo on ainutlaatuinen koko maailmassa. Sen avulla puuperäisestä biomateriaalista eli metsäteollisuuden sivuvirroista, hakkuutähteistä, kannoista ja jätepuusta voidaan ottaa talteen kaasumaisia, kiinteitä ja nestemäisiä jakeita ja tisleitä.

Jatkojalostuksen jälkeen kaupallisesti hyödynnettävissä olevia lopputuotteita ovat mm. maanparannuslannoitteet, maalit, karkotteet, lääkkeet ja kosmetiikkatuotteet. Jalostamolla voidaan tislata jopa elintarviketeollisuudessa käytettävää nestemäistä savuaromia, joka on perinteistä savustamista parempi ja terveellisempi vaihtoehto.

Yliopistossa asetetaan suuria odotuksia erityisesti lääke- ja terveysvaikutteisten molekyylien tutkimukseen. Tulevaisuudessa toisarvoista puuta ei polteta samoja määriä kuin nykyään, vaan siitä otetaan ensin talteen arvokkaat molekyylit mm. lääkkeiden valmistukseen.

"Laitteisto mahdollistaa osallistumisen kotimaiseen ja kansainväliseen
tutkimusyhteistyöhön. Jos öljynjalostusta on tutkittu 150 vuotta, niin tätä voi pitää lähtölaukauksena ainakin 50-vuotiselle tutkimustyölle", sanoo Mikko Selenius, joka toimi projektikoordinaattorina Puun hidaspyrolyysitekniikan teolliset sovellukset biojalostuksessa -hankkeessa.

Monistettavissa ja skaalattavissa olevan biojalostamon toivotaan vauhdittavan Pohjois-Savon puuklusterin vahvistumista ja uusien spinoff-yritysten syntymistä.