Tulokset ja rahoitusesimerkit

Julkaistu 22.8.2017

Pohjois-Savon liitolta tukea maakunnan kärkialojen kehittämiseen

Pohjois-Savon liitto myönsi tukea vuoden 2017 alkupuoliskolla yhteensä 4,1 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 6,4 miljoonaa euroa. EAKR-varoja on suunnattu ensisijaisesti mikro- ja pk-yritysten perusvalmiuksien parantamiseen, uuden teknologian hyödyntämiseen sekä yritysten verkostoitumiseen toistensa ja alueellisten tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Lähes kaikki EAKR-hankkeet kohdistuvat Pohjois-Savon kasvua ja kehitystä tukevien kärkialojen (kone- ja energiateknologia, puu- ja biojalostus, elintarvikkeet, terveysklusteri sekä vesi ja ilma) kehittämiseen. Eniten tukia myönnettiin kone- ja energiateknologia-alan yritystoiminnan kehittämiseen (Technogrowth 2020 -hanke 1,1 miljoonaa euroa) sekä mikroyritysten kasvu- ja vientikokeiluverkostolle (#Mikrogrow -hanke 0,49 miljoonaa euroa).

  Lue lisää

 

Julkaistu 11.1.2016

Rahoitusta elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä tukeville hankkeille

Pohjois-Savon liitto myönsi vuoden 2015 loppupuoliskolla alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille tukea yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat 4,3 miljoonaa euroa. Kaikkiaan vuonna 2015 liitto on myöntänyt tukea yhteensä 10,2 miljoonaa euroa (kokonaiskustannukset 16,6 miljoonaa euroa).

  Lue lisää

 

Julkaistu 6.8.2015

Kärkialoille tukea 7,5 miljoonaa euroa

Pohjois-Savon liitto myönsi vuoden 2015 alkupuoliskolla tukea yhteensä 7,5 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 12,3 miljoonaa euroa. Lähes kaikki kohdistuvat Pohjois-Savon innovaatiokärkialojen kehittämiseen, joilla arvioidaan olevan eniten potentiaalia maakunnan työllisyyden ja yritystoiminnan kasvun kannalta.

Eniten rahoitettiin kone- ja energiateknologiaa, jolla on suurin taloudellinen vaikutus maakunnassa. Muita kärkialoja ovat puun- ja biojalostus, elintarvikkeet, terveysklusteri sekä vesi ja ilma. Rahoitusta kohdennettiin erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään uusia innovaatioita tai palveluita ja jotka edistävät yritystoiminnan kehittymistä. Erityistä huomiota kiinnitettiin olemassa olevien kehitysympäristöjen tehokkaampaan hyödyntämiseen yritystoiminnan kehittymisen kannalta.

  Lue lisää

 

EU-hankkeilla menestystä maakuntaan ohjelmakaudella 2007-2013

Pohjois-Savossa toteutettiin 1801 kpl Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)ja 253 kpl Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanketta ohjelmakaudella 2007-2013. Näillä hankkeilla mm. kehitettiin mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaa ja toimintaympäristöä, edistettiin innovaatiotoimintaa maakunnan kärkialoja tukevissa tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristöissä ja luotiin investoinneilla mahdollisuuksia yrityksille laajentaa ja uudistaa liiketoimintaa sekä lisättiin maakunnan vetovoimaa. ESR-tuella mm. panostettiin yritysneuvontaan ja yrityspalvelujen kehittämiseen, toteutettiin menestyksellä nuorisotakuuta ja lisättiin yhteistyötä nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Lisäksi hankkeilla on kehitetty uudentyyppisiä innovaatioympäristöjä työelämän,oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden välille mahdollistamalla mm. innovaatioiden tuotteistamismahdollisuuksia ja sitä tukevaa tutkimus- ja koulutustoimintaa. 

  Lue lisää