Pohjois-Savon kehittämisen painopisteet 2018–2021

Toimintalinjojen avulla esitellään Pohjois-Savon innovaatiokärkiin kohdistettavia kehittämistoimia.

TL1 Talouden uudistuminen

 • Kone ja energiateknologia
 • Puunjalostus
 • Elintarvikkeet
 • Hyvinvointiteknologia
 • Matkailu
 • Laajasti sovellettava teknologia ja osaaminen

TL2 Työvoiman riittävyys ja osaaminen

 • Työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus
 • Kuopion alueen kasvu ja Pohjois-Savon vetovoima
 • Työurien pidentäminen
 • Maakuntaan muuton edistäminen

TL3 Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi

 • Elämäntavat ja kansansairausten ennaltaehkäisy
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvat tuotantoalueet
 • Kuntien, yritysten ja yhdistysten kumppanuus palvelutuotannossa

TL4 Saavutettavuus ja kestävä aluerakenne

 • Vetovoimainen ja kestävä aluerakenne
 • Saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevat liikenneyhteydet
 • Liikennejärjestelmän toimivuus