Pohjois-Savon kehittämisen painopisteet 2014–2017

Toimintalinjojen avulla esitellään Pohjois-Savon innovaatiokärkiin kohdistettavia kehittämistoimia.

TL1 Talouden uudistuminen

 • Metsäteollisuus, puun uusi käyttö ja biojalostus
 • Kone- ja energiateollisuuteen kilpailukykyä tuottavuudella ja innovoinnilla
 • Vahvistuva terveysklusteri
 • Elintarviketuotanto

TL2 Työvoiman riittävyys ja osaaminen

 • Työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus
 • Kuopion alueen kasvu työvoiman saatavuuden veturina
 • Työurien pidentäminen
 • Maakuntaan muuton edistäminen

TL3 Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi

 • Elämäntavat ja kansansairausten ennaltaehkäisy
 • Terveelliset elämäntavat, liikunta ja kulttuuri
 • Kuntien, yritysten ja yhdistysten kumppanuus palvelutuotannossa
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvat tuotantoalueet

TL4 Toimiva ja taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne + saavutettavuus

 • Vetovoimainen ja kestävä aluerakenne
 • Saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevat liikenneyhteydet
 • Liikennejärjestelmän toimivuus