EU-rahoitus

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Hakemus jätetään rahoittavalle viranomaiselle hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä. Hakemus jätetään käsittelyyn Katso-tunnuksia käyttäen.

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea erityistavoite, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jätät sen viranomaiskäsittelyyn.

Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Sen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löydät verohallinnon verkkosivuilta.

Ohjeet ohjausryhmien työlle

Maksatushakemuksen lomakkeet

EU-rahoituksen hankeprosessi