EU-rahoitus

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Hakemus jätetään rahoittavalle viranomaiselle hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä. Hakemus jätetään käsittelyyn v. 2020 alkaen Suomi.fi -valtuutuspalvelulla (aik. Katso-tunnuksia käyttäen). Lisätietoa rakennerahastot.fi -sivulta .  

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea erityistavoite, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jätät sen viranomaiskäsittelyyn.

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea erityistavoite, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jätät sen viranomaiskäsittelyyn.

Ohjeet ohjausryhmien työlle

Maksatushakemuksen lomakkeet

EU-rahoituksen hankeprosessi