EU-rahoitus

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Hakemus jätetään rahoittavalle viranomaiselle hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä. Hakemus jätetään käsittelyyn v. 2020 alkaen Suomi.fi -valtuutuspalvelulla (aik. Katso-tunnuksia käyttäen). Lisätietoa rakennerahastot.fi -sivulta .  

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea erityistavoite, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jätät sen viranomaiskäsittelyyn.

Maksatushakemuksen lomakkeet