Pohjois-Savon laajakaistahankkeet

Pohjois-Savon liitto pyytää ehdotuksia viestintäverkon rakentamisesta ja viestintäpalvelujen tarjonnasta jäljempänä erikseen rajatulla hanke-alueella. Hankkeelle valittava toteuttaja voi hakea julkista tukea laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaisesti. Hakijan tulee huomioida, että valtiontukiviranomainen (Viestintävirasto) voi myöntää hankkeille tukea vain valtuutuksensa puitteissa.

Hanke-ehdotus on sitova. Hanke-ehdotuksen tekijällä on kuitenkin oikeus vetäytyä hankkeesta, mikäli sille ei myönnetä julkista tukea. Hanke-ehdotuksen tekijällä ei kuitenkaan ole missään olosuhteissa oikeutta saada erillistä korvausta tekemästään hanke-ehdotuksesta tai julkisen tuen hakemisesta aiheutuneista kustannuksista. Hanke-ehdotuksen on oltava voimassa vähintään 31.12.2016 saakka.

Hanke-ehdotus on täydellisenä kaikkine liitteineen (alla) toimitettava 13.5.2016 klo 12.00 mennessä seuraavilla kahdella toimitustavalla (kummallakin):

a) kirjallisesti, suljetussa kirjekuoressa varustettuna tunnuksella ”Hanke-ehdotus, [hankkeen nimi]” osoitteeseen Pohjois-Savon liitto, kirjaamo, PL 247, 70101 KUOPIO

b) sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi, viestin otsikkokenttään merkitään ”Hankeehdotus, [hankkeen nimi]”.

Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä.