Laajakaistahankkeet Pohjois-Savossa

Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Hankkeessa myönnetään valtiontukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin. Tuetut verkot on toteutettu valokuidulla ja ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron nyt ja tulevaisuudessa.

Valtakunnallinen Nopea laajakaista -hanke päättyy vuoden 2018 lopussa, mihin mennessä tuettua laajakaistahanketta koskevat tukihakemukset on toimitettava Viestintävirastoon. Rakentaminen on mahdollista toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Pohjois-Savon liiton tehtävänä on julistaa hankkeeseen liittyvä valtion tuki julkisesti haettavaksi ja hyväksyä kilpailutuksen perusteella tuen saaja. Hakumenettelyn tulee olla kaikille avoin, tasapuolinen ja syrjimätön. Tuen hakuajan tulee olla kohtuullinen hankkeen laajuudesta riippuen, kuitenkin vähintään neljä viikkoa. Pohjois-Savon liitto ehtii vielä toteuttaa kilpailutuksen, ja valittu toteuttaja ehtii toimittaa tukihakemuksen viestintävirastolle.

Lisätietoa hankkeesta ja hakumenettelystä viestintäviraston verkkosivuilta »