Tutkimus ja innovaatiot

 

Horisontti 2020

Horisontti 2020 on Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, joka rahoittaa kansainvälisten hankekonsortioiden yhteisiä tutkimus- ja innovaatiohankkeita monilla eri aloilla. Lisäksi tarkoituksena on auttaa kehittämään ideoista markkinoille vetovoimaisia tuotteita ja ohjelma keskittyy erinomaisiin hankkeisiin niiden maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Lisäksi rahoitetaan erityistä Horisontti 2020 -pk-yritysinstrumenttia, joka tähtää innovaatioiden kaupallistamiseen tukemalla pk-yritysten tekemän innovaation pääsyä markkinoille rahoittamalla mm. yritysten demonstrointihankkeita. Horisontti2020-ohjelma kattaa hyvin monenlaisten alojen innovaatiohankkeet biotaloudesta liikenteen innovaatioihin. Se jakautuu kolmeen pilariin omien painopisteidensä mukaisesti:

  • erinomainen tiede
  • teollinen johtajuus
  • yhteiskunnalliset haasteet

Erinomainen tiede -pilari tukee kansainvälistä huipputiedettä Euroopassa kehittämällä, houkuttelemalla ja pitämällä kyvykkäitä tutkijoita sekä tukemalla parhaiden tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä. 

Ohjelmasta on tarjolla yksityiskohtaista ja ajantasaista tietoa monilla eri sivustoilla, joihin linkit alla. Seuraa niitä, mikäli olet kiinnostunut Horisontti 2020 -rahoituksesta. Jos tarvitset neuvoa liittyen Horisontti 2020 -ohjelmaan, ota heti hankevalmistelun alkuvaiheessa yhteyttä ohjelman kansallisiin yhteyspisteisiin. Näitä yhteyspisteitä on jokaiselle Horisontti 2020 -ohjelman teemalle, ja yhteystiedot löydät Tekesin EU-ohjelmasivustolta.

Muualla verkossa
Tekesin EU-ohjelmasivusto
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Euroopan komission Horisontti 2020 -sivusto

Eurostars

Ohjelman idea
Eurostars on eurooppalainen pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystyötä rahoittava ohjelma. Eurostars-projekteissa kasvuyritykset ottavat rohkeasti vetovastuun innovatiivisista kansainvälisistä yhteishankkeista ja luovat uusia tuotteita ja liiketoimintaa projektien tuloksista. Tekes osarahoittaa suomalaisia projekteja.

Kenelle
Kasvaville pk-yrityksille. Mukana hankkeessa voi olla myös tutkimusorganisaatioita tai suuria yrityksiä. Osallistujia tulee olla vähintään kahdesta ohjelmaan osallistuvasta maasta. Keskimäärin hankkeissa on ollut mukana 3–4 organisaatiota.

Paljonko
Keskimääräinen hanke kestää maksimissaan kolme vuotta. Ohjelma ilmoittaa hankkeiden olevan budjetiltaan keskimäärin noin 1,4 miljoonaa EUR.

Miten
Jos tunnet, että Eurostars on juuri sinun yrityksesi kehitysideoille sopiva, lue ensin kelpoisuuskriteerit ja hakijan oppaat Eurostarsin verkkosivuilta ja ota yhteyttä Suomen EUREKA-projektikoordinaattoriin. Hankehakemukset osallistuvat kilpailtuun valintaprosessiin, jonka lopputuloksena asiantuntijaraati valitsee parhaat hankkeet rahoitettaviksi.

Muualla verkossa
Tekesin Eurostars -sivu ja kansallisen yhteyshenkilön yhteystiedot
Eurostars -ohjelman kotisivu

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat

Alueellamme toimivat EAY-ohjelmat tarjoavat alustan erilaisten innovaatiohankkeiden ja yhteistyöhankkeiden toteuttamiselle. Puhtaita tutkimushankkeita ei kuitenkaan rahoiteta, vaan hankkeen tulosten on oltava sovellettavissa käytäntöön. Ohjelmiin liittyvillä innovaatioprioriteeteilla voidaan myös rahoittaa pienimuotoisia kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavia pilottihankkeita, kuten esimerkiksi alueellamme toteutettu menestyksekäs ABOWE -projekti >>

Lue lisää EAY -ohjelmista >>

ENI CBC ohjelmista kehittämisrahoitusta Venäjä-yhteistyöhön 

Venäjä -yhteistyössä toteutettaviin hankkeisiin voi tukea hakea ENI CBC -ohjelmista. Karelia, Kaakkois-Suomi ja Kolarctic ENI CBC ohjelmista tuetaan mm. tutkimus, koulutus ja innovaatioteemaisia hankkeita. 

Lisätietoa >>

Esimerkkejä: 

EU funded societal challenges projects – from Lab to Market >>