Terveys ja hyvinvointi

 

Horisontti 2020

Unionin suuri tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, joka rahoittaa kansainvälisten hankekonsortioiden yhteisiä tutkimus- ja innovaatiohankkeita monilla eri aloilla. Lisäksi rahoitetaan erityistä Horisontti 2020 -pk-yritysinstrumenttia, joka tähtää innovaatioiden kaupallistamiseen tukemalla pk-yritysten tekemän innovaation pääsyä markkinoille rahoittamalla mm. yritysten demonstrointihankkeita.

Horisontti 2020 -ohjelma rahoittaa hankkeita, joilla vastataan Eurooppa 2020 -strategiassa yksilöityihin Euroopan kohtaamiin haasteisiin. Yksi näistä haasteista on ”Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi”, jonka puitteissa rahoitetaan tutkimus- ja innovaatiohankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi terveydenhuollon tehostamiseen tai aktiivisen ikääntymisen edistämiseen.

Ohjelmasta on tarjolla yksityiskohtaista ja ajantasaista tietoa monilla eri sivustoilla, joihin linkit alla. Seuraa niitä, mikäli olet kiinnostunut Horisontti 2020 -rahoituksesta. Jos tarvitset neuvoa liittyen Horisontti 2020 -ohjelmaan, ota yhteyttä niin kutsuttuihin kansallisiin yhteyspisteisiin. Näitä yhteyspisteitä on jokaiselle Horisontti 2020 -ohjelman teemalle, ja yhteystiedot löydät Tekesin EU-ohjelmasivustolta.

Muualla verkossa
Tekesin EU-ohjelmasivusto
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Euroopan komission Horisontti 2020 -sivusto

Unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014–2020)

Ohjelman idea
Ohjelman päätavoitteet ovat:

  1. Edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja tukea terveille elintavoille myönteistä ympäristöä "terveys kaikissa politiikoissa" -periaatetta noudattaen
  2. Suojella EU:n kansalaisia vakavilta terveysuhkilta, jotka eivät rajoitu yhteen maahan
  3. Edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä
  4. Parantaa paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuutta EU:ssa.

Ohjelmasta rahoitetaan erityyppisiä toimia, mutta myös kansainvälisiä yhteistyöhankkeita liittyen ohjelman prioriteetteihin. Lisäksi rahoitetaan mm. innovatiivisia julkisia hankintoja.

Kenelle
Hankkeissa edunsaajina voivat olla EU-alueen julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiot, kansalliset viranomaiset, eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja kansainväliset organisaatiot. Tietyin edellytyksin myös EU:n ulkopuolisista maista voidaan osallistua.

Hankkeissa on oltava mukana organisaatio vähintään kolmesta eri maasta.

Paljonko
Ohjelman tukiprosentti on pääsääntöisesti 60 % tukikelpoisista kustannuksista, mutta poikkeustapauksissa jopa 80%. Hankkeiden oletetaan kestävän maksimissaan kolme vuotta.

Tarkista uusimmat tiedot ohjelman verkkosivuilta.

Miten
Toimittamalla hanke-ehdotus sähköisen ehdotusten jättämispalvelun kautta silloin, kun Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto avaa hankehakukierroksen.

Muualla verkossa
EU:n kolmas terveysalan toimintaohjelma
Kansallinen yhteyspiste Suomessa: Meri Larivaara, meri.larivaara(at)stm.fi

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat

Alueellamme toimivat Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat mahdollistavat tietyntyyppisten terveyteen liittyvien kehittämishankkeiden toteuttamisen. Suoraa terveystoimintalinjaa näissä ohjelmissa ei ole, mutta esimerkiksi Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelman yksi rahoituksen painopiste liittyy julkisten palveluiden innovaatioihin, jotka turvaavat palveluiden saatavuuden pohjoisilla, harvaanasutuilla alueilla. Esimerkiksi etäterveyteen liittyviä kansainvälisiä kehittämishankkeita voidaan rahoittaa tällaisen prioriteetin kautta.

Lue lisää >>

ENI CBC ohjelmista kehittämisrahoitusta Venäjä-yhteistyöhön

Suomi toteuttaa ohjelmakaudella 2014-2020 kolmea ENI CBC ohjelmaa, Karelia, Kaakkois-Suomi ja Kolarctic ENi CBC, joista rahoitetaan myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä innovaatio-, tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä raja-alueen molemmin puolin toimivien kumppaneiden kanssa.  

Lisätietoa ja ohjeita >> 

Esimerkkkejä:

EU funded societal challenges projects – from Lab to Market >>