Usein kysyttyjä kysymyksiä - kansainväliset hankkeet

Miksi lähtisin mukaan kansainväliseen hankkeeseen?

Kansainvälinen yhteistyö tuo hankkeellesi uuden ulottuvuuden. Ongelma, jonka kanssa organisaatiosi on painiskellut, voi olla jo ratkaistu jossain muualla jo ajat sitten tavalla, jota meillä vain ei vielä tultu ajatelleeksi – ja päinvastoin. Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan ratkaisu voidaan kopioida muualta. EU kannustaa rahoituksellaan tähän, ja tarjoaa ohjelmiensa myötä valmiin työkalun kansainväliseen verkostoitumiseen. Tarjolla on mahdollisuuksia päästä yhteistyöhön kansainvälisten huippututkijoiden ja alasi huippunimien kanssa – luoda pitkäkestoisia yhteistyösuhteita. Yrityksille tarjolla on turvallinen tapa kansainvälistyä, löytää uusia markkinoita ja kumppaneita. Voit viedä organisaatiosi ja tuotteesi ”maailmankartalle”.

Luonnollisesti kansainvälisen yhteistyön innovatiivisiin hankkeisiin liittyy riskinsä, eikä se sovellu kaikkiin hankkeisiin. Kansainväliselle ulottuvuudelle pitää olla aidosti tarvetta hankkeessa, ja sen pitää liittyä läheisesti partnereiden ydinalaan. Hankkeisiin ei kannata lähteä niin sanotusti turistiksi. Kansallisen EAKR- rahoituksen pienentyessä alueellamme, on meidän kuitenkin opittava hyödyntämään uusia rahoituslähteitä saadaksemme kehityshankkeemme toteutettua ja tehdäksemme osaamistamme tunnetuksi maailmalla.

Minulla ei resursseja suunnitella monimutkaista kansainvälistä hanketta, mutta olen tosi kiinnostunut kansainvälisestä yhteistyöstä. Mitä teen?

Aloita pienestä. Kansainvälisillä hankkeilla on aina koordinaattori (lead partner), joka kantaa päävastuun hankehakemuksesta, toteuttamisesta ja hallinnosta. Jos sinulla ei ole vielä kokemusta kansainvälisestä hanketyöstä, älä tavoittele tätä roolia. Koordinaattorin lisäksi hankkeissa on muita partnereita, joilla on vaihtelevia tehtäviä ja osuuksia hankerahoituksesta. Hankkeeseen voi usein osallistua myös pienemmällä roolilla ja vähemmällä byrokratialla kuin kuvittelet ja kerätä kokemusta. Joissakin ohjelmissa mukaan voi lähteä myös ns. liitännäispartnerina (associated partner), joka itse ei saa ohjelmasta omaa budjettiaan, vaan osallistuu hankkeeseen yhden pääpartnerin vanavedessä.

Tarvitsenko välttämättä kansainvälisiä partnereita hankkeeseeni?

Useimmissa EU-ohjelmissa vaaditaan vähintään kolme partneria kolmesta eri jäsenmaasta. Käytännössä hankekumppaneita on useissa yhteistyöhankkeissa tätä enemmän, koska hankkeen on osoitettava, että se tuottaa eurooppalaista lisäarvoa. Vain kolmen partnerin hankekonsortion on usein hyvin vaikea vakuuttaa rahoittajaa tästä. Tähän vaatimukseen on muutamia poikkeuksia, joista pohjoissavolaisille keskeisimpiä ovat ympäristö- ja ilmastotoimien LIFE-ohjelma ja pk-yritysten innovaatiohankkeita rahoittava Horisontti 2020 pk- yritysinstrumentti, jotka rahoittavat myös yhden maan tai yrityksen hankkeita. 


Mistä löydän kansainvälisiä partnereita?

Kansainvälisten partnereiden löytäminen saattaa tuntua kaukaiselta ja toivottomalta asialta. Kun asiaan perehtyy hieman tarkemmin, huomaa että eurooppalainen yhteistyö on nykyään varsin arkipäiväistä alueellamme. Monilla alueemme korkeakouluilla, yrityksillä, kehittämisyhtiöillä ja Pohjois-Savon liitolla on lukuisia kansainvälisiä yhteyksiä ja kokemusta hanketyöstä. Tunnista ensin suomalaiset kumppanisi, ja hyödynnä olemassa olevat verkostosi. Internet on pullollaan EU-hankepartnereiden etsintään käytettäviä forumeita. Esim. Linkedin-yhteisöpalvelusta löydät lukuisia ryhmiä, joihin voit liittyä ja markkinoida hankeideaasi. Jos tiedät, mihin ohjelmaan hankkeesi tähtää, voit turvautua kyseisen ohjelman tarjoamaan hankepartnerihakusivustoon (Partner Search). Komission CORDIS-partneritietokanta voi myös olla sinulle hyödyksi.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto voi auttaa sinua partnerihaussa. He toimivat lukuisissa verkostoissa, joissa edistetään hankepartnereiden löytymistä. Keskeisin näistä on ERRIN-verkosto, joka järjestää lukuisia hankepartneritapaamisia (Brokerage Event). Näissä tapaamisissa esitellään hankeideoita, ja keskustellaan niistä eurooppalaisten alan toimijoiden kanssa. Valmistaudu tällaiseen tilaisuuteen huolellisesti laatimalla organisaatiollesi ytimekäs ”CV”, jossa esittelet, miksi olette erinomainen partneri, ja jossa linjaat kokemuksenne hanketoiminnassa (myös kotimaiset hankkeet ovat hyvää kokemusta). Pk-yrityksiä auttaa hankepartnerin haussa ja sopivan rahoituksen valitsemisessa ilmaiseksi myös Enterprise Europe Network.

Mistä tiedän, mikä ohjelma voisi rahoittaa hankettani?

Monille hankeideoille on useita mahdollisia rahoituskanavia, joista parhaan löytäminen voi olla vaikeaa, jos EU-rahoitusmaailma ei ole tuttu. Hanke pitää osata rahoitusohjelmaa valittaessa ”kääntää EU:n tavoitteiden kielelle”. Unioni rahoittaa projekteja, jotka edistävät sen politiikkatavoitteita, ja sinun onkin pohdittava ”mitä EU-hyötyy hankkeestasi”. Useille projekteille löydät selkokielisen hankehakukuulutuksen, jossa pyydetään esittämään juuri sellaisia projekteja kuin omasi. Toisinaan on kuitenkin hieman pohdittava, miten hankkeesi soveltuu EU:n tavoitteisiin. Jos esimerkiksi haluat kehittää kumppaneidesi kanssa malleja, joilla maanviljelijät voivat vähentää peltojen keinotekoista lannoitusta, voi hanke riippuen näkökulmasta liittyä esimerkiksi EU:n tavoitteeseen parantaa maaseudun pk-yrittäjien toimintaedellytyksiä (parantaen viljelyn tehokkuutta) tai kestävän kehityksen tavoitteisiin vähentää vesistöjen kuormitusta.

Usein ohjelmilla on myös päällekkäisyyksiä, ja sama hanke saattaa sopia useampaan ohjelmaan. Tällaisia pohdintoja varten kannattaa ottaa yhteys EU-rahoituksen asiantuntijoihin esim. Pohjois-Savon liitossa tai Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolla.

Useimmat ohjelmat määrittelevät sen, mitä rahoittavat ja milloin rahoittavat työohjelmissaan (Work Programme), joista saat käsityksen, millaisia hankehakuja (Call for Proposals) on tulossa. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien (EAY-ohjelmien) prioriteetit määritellään ohjelma-asiakirjassa (Programme Document) ja tarkat osallistumis- ja rahoitusehdot ohjelmamanuaalissa (Programme Manual). Hakukuulutuksen avauduttua, tutustu huolellisesti haun ohjeisiin (Guide for Applicants), ja älä epäröi kysyä neuvoa, jos jokin on epäselvää. Kaikilla ohjelmilla on erillinen ohjelmasihteeristö ja useimmilla myös kansallinen yhteyshenkilö, jotka tarjoavat neuvoja hakemiseen ja vastaavat tarkentaviin kysymyksiin. 


Miten pysyn ajan tasalla siitä, mitä ohjelmissa tapahtuu?

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien, erityisesti Horisontti 2020, suhteen kannattaa seurata Tekesin tiedotusta ja heidän uutiskirjeitään. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto seuraa ohjelmia alueemme näkökulmasta, ja on käytettävissänne kaikenlaisia EU-rahoitusta koskevia tiedustelujanne varten.

Tilaa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston omaa alaasi koskevat uutiskirjeet. Seuraa tarkkaan myös niiden ohjelmien verkkosivuja ja uutiskirjeitä, joista olet kiinnostunut. Itä- ja Pohjois Suomen maakunnat ovat jäseniä ERRIN-verkostossa, joka avustaa jäsenalueitaan aktiivisesti tiedottamalla ja järjestämällä hanketapahtumia. Pohjoissavolaiset toimijat voivat rekisteröityä heidän sivuilleen tilaamaan uutiskirjeitä, valitsemalla rekisteröityessään, että kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomeen. Jäsenyytesi varmistetaan ennen kuin saat käyttäjätunnuksesi.

Mistä saan apua, kun aloittelen hankevalmistelua?

Voit aloittaa ottamalla yhteyttä Pohjois-Savon liiton yhteyshenkilöihin, erityisesti liittyen EAY-ohjelmiin. Apua saat myös Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistosta, joka sopii erinomaisesti ensimmäiseksi kontaktiksi jos haet erillisrahoitusta tai yleistietoa EU-rahoitusohjelmista. Tekesillä taas on hyvät mahdollisuudet neuvoa sinua EU:n innovaatio- ja Horisontti 2020 rahoitukseen liittyen. Tekesillä on lukuisia nimettyjä asiantuntijoita, joilla on oma erityisosaamisensa jonka puitteissa he voivat neuvoa hanketta valmistelevaa tahoa.

Jos sinulla on käytettävissäsi valmistelurahaa, voit myös harkita palkkaavasi konsultin valmistelemaan hakemuksen puolestasi, mikäli se tuntuu työläältä. Pohjois- Savon liitto myöntää myös maakunnan kehittämisrahasta hankevalmistelurahoitusta alueen toimijoille, jotka valmistelevat osallistumista kansainvälisiin EU-hankkeisiin.

Minulla on kansainvälisiä partnereita, hieno hankeidea ja tiedän mihin ohjelmaan hakemukseni lähetän. Mistä saan rahaa, jolla voin rahoittaa matkoja hankevalmistelutapaamisiin ja hankekirjoittamisessa käytettävän konsultin palkkoja?

Pohjois-Savon liitto tarjoaa rahoitusta kansainvälisten EU-hankkeiden valmisteluun. Tukea voidaan myöntää lähinnä matkakuluihin, henkilöstömenoihin ja asiantuntijapalveluihin. Maakunnan kehittämisrahan osuus on pääsääntöisesti 50 prosenttia valmisteluhankkeen kokonaiskustannuksista. Käytännössä tukea maksetaan pääsääntöisesti 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen enimmäismäärä on 15 000 euroa. Hankkeen tulee edistää Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopisteitä. Huomaa, että myös monet ohjelmat, kuten Northern Periphery and Arctic ja Interreg Baltic Sea Region rahoittavat valmisteluhankkeita, ja tukevat partnereiden löytymistä.