Pk -yrittäjyys

Horisontti 2020 – kolmivaiheinen pk-yritysinstrumentti

Ohjelman idea
Voimakasta kansainvälistä kasvua hakeva yritys saa tukea merkittävän innovaationsa kaupallistamiseksi. Ohjelma on kolmivaiheinen, ja uuden hakijan suositellaan aloittavan ykkösvaiheesta. Tukea voi hakea myös yksittäinen yritys.

Paljonko
Vaihe 1: Kaupallistamissuunnitelma (konsepti ja toteutettavuus) → 50 000 EUR kiinteä avustus
Vaihe 2: Toteuttaminen: pilotointi, demonstrointi, investoinnit → 70 % tuki, hankkeen budjetti 500 000–2,5 milj. EUR
Vaihe 3: Kaupallistaminen → Neuvontaa rahoituksenhankinnassa, yritysvalmennusta jne.

Miten
Vaihe 1: Jatkuva haku. Tulokset 2-3 kk kuluessa ns. ”cut-off” -päivien jälkeen. Sähköinen n. 10-sivuinen hakemus.
Vaihe 2: Jatkuva haku. Tulokset ns. ”cut-off” -päivien jälkeen. Sähköinen n. 30-sivuinen hakemus.
Vaihe 3: Kohdistuu aiemmissa vaiheissa valittuihin hankkeisiin

”Cut-off” -päivällä tarkoitetaan määräpäivämäärää, jota ennen saapuneet hakemukset asetetaan keskenään paremmuusjärjestykseen, ja parhaat rahoitetaan. Tulokset tulevat muutaman kuukauden sisällä cut-off-päivästä, joita on suunniteltu järjestettävän 4 kertaa vuodessa.

Tekes tarjoaa monipuolista tietoa liittyen ohjelman mahdollisuuksiin sivuillaan, josta löytyy myös ajantasainen lista kansallisista yhteyshenkilöistä, jotka auttavat sinua ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä. Tukea saat myös Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolta.

HUOM! Horisontti-ohjelmaan kuuluu paljon muutakin kuin pk-yritysinstrumentti. Suuri osa ohjelman rahoista käytetään suurten tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Nämä hankkeet tarjoavat myös paljon mahdollisuuksia pk-yrityksille. Lisätietoa myös tästä löytyy Tekesin sivuilta.

Muualla verkossa
Eurooppalainen pk-yritysportaali
Tekesin EU-ohjelmasivusto
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Euroopan komission Horisontti 2020 -sivusto

Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmat yritystoiminnan kehittämishankkeisiin

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat (EAY) tukevat yhteistyöhankkeita, jotka vastaavat määrätyn ohjelma-alueen yhteisiin haasteisiin ja luovat pohjaa alueiden rajat ylittävälle kehittämistyölle. Perustaa alueiden syvenevälle yhteistyölle luodaan hankkeilla, joissa parhaat käytännöt siirtyvät alueelta toiselle tai jotain innovatiivista ratkaisua kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Vuosina 2014-2020 alueellamme toimivat EAY -ohjelmat rahoittavat yrittäjyyttä, vähähiilisyyttä, luonnon ja kulttuuriperinnön säilyttämistä sekä innovointia edistäviä kehittämishankkeita. 

Lisätietoa ja ohjeita >>

ENI CBC -ohjelmat venäläisten raja-alueen kumppaneiden kanssa tehtäviin kehittämishankkeisiin

KARELIA ENI CBC ohjelman toimintalinjan 1 tavoite on parantaa yritysten edellytyksiä toimia raja-alueella ja luoda rahat ylittävän yhteistyön avulla uusia työllistymismahdollisuuksia alueen asukkaille, erityisesti nuorille, sekä ihmisille, jotka ovat halukkaita muuttamaan alueelle. Innovaatiot, tutkimus ja koulutus katsotaan myös suotuisiksi monialaisiksi aiheiksi, joita tullaan edistämään kaikkein toimintalinjojen sisällä.  Pohjois-Savo kuuluu ohjelman ns. liitännäisalueisiin ja korkeintaan 20% ohjelman rahoituksesta voidaan osoittaa varsinaisen ohjelma-alueen ulkopuolisille toimijoille. 

Lisätietoa ja ohjeita >>

KAAKKOIS-SUOMI ENI CBC ohjelman yleistavoitteena on edesauttaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä, lieventää yhteisiä haasteita ja edistää alueellisesti tärkeiden toimijoiden liikkuvuutta, parantaakseen rajat ylittävää yhteistyötä ja kestäviä edellytyksiä alueella. Ohjelman temaattisiin painopisteisiin kuuluu mm. liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen, koulutuksen, tutkimuksen sekä teknologisen kehityksen ja innovaatioiden tukeminen.  Pohjois-Savo kuuluu ohjelman ns. liitännäisalueisiin ja korkeintaan 25% ohjelman rahoituksesta voidaan osoittaa varsinaisen ohjelma-alueen ulkopuolisille toimijoille. 

Lisätietoa ja ohjeita >>

KOLARCTIC ENI CBC ohjelman yleistavoitteena on edistää taloudellista toimintakykyä ja lisätä vetovoimaa alueella, jossa asukkaat ja matkailijat nauttivat arktisesta luonnosta, ja jossa luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Ohjelman temaattisiin painopisteisiin kuuluu liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen.  Pohjois-Savo on ohjelman ulkopuolista aluetta, jolle voidaan osoittaa korkeintaan 20% ohjelman rahoituksesta. 

Lisätietoa ja ohjeita >> 

ENI CBC >>

Muualla verkossa

Rahoituksen saannin verkkoportaali - Access to Finance

20150213 /media/artikkelikuvat/hydroline_900x500px.jpg

Julkaistu 13.2.2015

Horizon 2020 -ohjelmasta miljoonaluokan rahoitus siilinjärveläiselle Hydrolinelle

Tuen myöntämiseen vaikuttivat Hydrolinen kansainvälisyys, mukautuva ja tuore liiketoimintasuunnitelma sekä analyysi kohdemarkkinoista.

EUHorizon2020KoneteknologiaRahoitus

 
20150210 /media/artikkelikuvat/horizon2020_900x500px.jpg

Julkaistu 10.2.2015

Mobiiliteknologiaa kehitetään virtsankarkailun hoitoon

Kuopion yliopistollisen sairaalan ja kuopiolaisen terveysteknologiayritys Mega Elektroniikka Oy:n tutkimushanke on saanut 1,2 miljoonan euron apurahan EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. WOMEN UP -hankkeessa tutkitaan naisten virtsankarkailun hoitoa lantionpohjan lihasharjoittelun avulla.

EUHorizon2020terveysklusteri