Biotalous

 

Horisontti 2020

Unionin suuri tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, joka rahoittaa kansainvälisten hankekonsortioiden yhteisiä tutkimus- ja innovaatiohankkeita monilla eri aloilla. Lisäksi rahoitetaan erityistä Horisontti pk-yritysinstrumenttia, joka tähtää innovaatioiden kaupallistamiseen tukemalla pk-yritysten tekemän innovaation pääsyä markkinoille rahoittamalla mm. yritysten demonstrointihankkeita.

Horisontti 2020 -ohjelma rahoittaa hankkeita, joilla vastataan Eurooppa 2020 -strategiassa yksilöityihin Euroopan kohtaamiin haasteisiin. Näistä haasteista useilla on yhtymäkohtia biotalouteen.

Ohjelmasta on tarjolla yksityiskohtaista ja ajantasaista tietoa monilla eri sivustoilla, joihin linkit alla. Seuraa niitä, mikäli olet kiinnostunut Horisontti 2020 -rahoituksesta. Jos tarvitset neuvoa liittyen Horisontti 2020 -ohjelmaan, ota yhteyttä niin kutsuttuihin kansallisiin yhteyspisteisiin. Näitä yhteyspisteitä on jokaiselle Horisontti 2020 -ohjelman teemalle, ja yhteystiedot löydät Tekesin EU-ohjelmasivustolta.

Muualla verkossa
Tekesin EU-ohjelmasivusto
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Euroopan komission Horisontti 2020 -sivusto

Bio-Based Industries Public-Private Partnership Joint Undertaking

Ohjelman idea
Euroopan komission, teollisuuden ja muiden sidosryhmien yhteenliittymä, joka rahoittaa monimutkaisia biotalouden alan tutkimus- ja innovaatioprojekteja teollisuuden ja komission yhteisrahoituksella. Tavoitteena on demonstroida biojalostamotekniikoita, kehittää liiketoimintamalleja ja perustaa edelläkävijöinä toimivia biojalostamoita. Ohjelma toimii pitkälti hyödyntäen Horisontti 2020 -ohjelman sääntöjä.

Kenelle
Hankekonsortioille, joissa on mukana pk-yrityksiä, suuryrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja jne. Hankkeessa on oltava mukana partnereita vähintään kolmesta maasta. Pk-yrityksille ja tutkimuslaitoksille on luvassa korkeat rahoitusprosentit ohjelmasta, kun taas suuryritykset rahoittavat itse oman osallistumisensa tutkimushankkeisiin. Ohjelmaa toteuttamaan ja hankkeita rahoittamaan ovat sitoutuneet monet eurooppalaiset suuryritykset. Suomesta mukana ovat mm. UPM, StoraEnso ja Kemira. Katso täydellinen lista osallistuvista suuryrityksistä ohjelman verkkosivuilta.

Paljonko
Suositeltu projektin kesto oli vuoden 2014 hakukierroksella 4-5 vuotta. Suositeltu hankebudjetti oli useissa vuoden 2014 hakuteemoissa n. 2milj EUR.
Rahoitusosuus rahoituskelpoisista kuluista oli samana vuonna:
Tutkimushankkeissa (Research and Innovation Actions): 100% (Suurille yrityksille 0%)
Markkinoita lähempänä olevissa hankkeissa (Innovation Actions): 70% (voittoa tavoittelemattomille 100%)
Ennakkorahoitus mahdollista, mutta päätetään hankekohtaisesti kuinka paljon.

Tarkista uusimmat tiedot ohjelman verkkosivuilta.

Miten
Jättämällä hakemus ohjelmaan, kun hakukierros on auki. Tiedot siitä, mitä ohjelma rahoittaa kunakin toimintavuotenaan ovat saatavissa ohjelman verkkosivuilta löytyvästä työohjelmasta (Annual Work Plan).

Muualla verkossa
BBI JTI -verkkosivusto
EU:n pk-yrityksen määritelmä

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat

Alueellamme toimivat EAY-ohjelmat tarjoavat alustan erilaisten biotalouteen liittyvien innovaatiohankkeiden ja yhteistyöhankkeiden toteuttamiselle. Alueemme EAY-ohjelmista löytyy rahoitusta monipuolisille vähähiilisyyttä, resurssitehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistäville hankkeille. Ohjelmiin liittyvillä innovaatioprioriteeteilla voidaan myös usein rahoittaa biotalouden teemoihin liittyviä hankkeita, kuten käy ilmi esimerkiksi alueellamme toteutetusta menestyksekkäästä ABOWE-projektista.

Lue lisää >>

ENI CBC ohjelmista kehittämisrahoitusta Venäjä-yhteistyöhön

Suomi toteuttaa ohjelmakaudella 2014-2010 kolmea ENI CBC ohjelmaa, joista rahoitetaan myös biotalouteen liittyviä innovaatio,-tutkimus ja kehittämishankkeita yhteistyössä raja-alueen molemmin puolin toimivien kumppaneiden kanssa. Tutustu ohjelmien tarjoamiin hankerahoitusmahdollisuuksiin tarkemmin tästä linkistä