ENI CBC ohjelmista kehittämisrahoitusta Venäjä-yhteistyöhön

Suomessa toteutetaan ohjelmakaudella 2014–2020 kolmea ENI CBC (European Neighbourhood Instrument Cross-Border Cooperation) ohjelmaa:

  • Kolarctic ENI CBC
  • Karelia ENI CBC
  • Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC

Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut ohjelmaesitykset komission hyväksyttäväksi kesäkuussa 2015.

Pohjois-Savo on liitännäisalue Karelia ENI CBC- ja Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC -ohjelmissa. Ohjelmaesityksen mukaan rahoituksista 20 % (Kolarctic- ja Karelia ENI) tai 25 % (Kaakkois-Suomi-Venäjä ENI) voidaan osoittaa varsinaisen ohjelma-alueen ulkopuolisille toimijoille.

Voit tutustua ohjelmaesitysten sisältöön alla olevista aineistoista.

Komissioon toimitetut ohjelmaesitykset

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC
Karelia ENI CBC
Kolarctic ENI CBC

Yhteenvedot ohjelmaesityksistä