Kansainvälisestä rahoituksesta kasvua ja kilpailukykyä

Kansainvälistyminen, parhaiden toimintamallien käyttöönotto muista EU:n maista sekä oman osaamisen ja vahvuuksien markkinointi Euroopassa ovat keskeisiä tavoitteita Pohjois-Savon kehittämisessä.

Alle on koottu tietoa siitä, mistä löydät ajantasaiset tiedot erityisesti EU:n rahoitusohjelmista.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto kokoaa verkkosivuilleen ajantasaisesti tietoa eurooppalaisista ja alueiden välisistä rahoitusohjelmista.

  • Sivuilta löytyy myös Rahoitusopas 2021-2027, mikä sisältää tiiviit kuvaukset 13 keskeiseen Euroopan komission ja alueiden välisiin rahoitusohjelmiin, kuten mm. Horosontti Europe, LIFE, INvestEU, Verkkojen Eurooppa ja Luova Eurooppa.
  • EU-toimiston sivuilla on myös tapahtumakalenteri ajankohtaisista tilaisuuksista sekä tietoa uutiskirjeen tilaamista varten.

INTERREG -OHJELMAT:

Rakennerahastot.fi -sivuille on koottu tietoa Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmista, eli Interreg- ohjelmista. Sivuilla on ajankohtaisia asioita ja sieltä pääset myös kunkin ohjelman omille ajantasaisille sivuille.

Pohjois-Savon kehittämisen kannalta relevantteja ohjelmia ovat:

  • Northern Periphery and Arctic
  • Baltic Sea Region
  • Interreg Europe

Suomen kansallinen vastinrahoitus rahoitetuille Interreg -hankkeille

Kansallista vastinrahoitusta voi hakea sen jälkeen, kun hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Interreg-ohjelmasta. Kansallisen vastinrahoituksen määrä on enintään 70 % hankkeen suomalaisten tuensaajien muusta kuin EU:n rahoitusosuudesta. Määrä voi olla tätä pienempi esimerkiksi valtiontukisäännöistä johtuen. Kansallista vastinrahoitusta haetaan joko Uudenmaan liitosta tai Lapin liitosta, joihin kansallisen vastinrahoituksen hallinnointitehtävät on koottu.
Lisätietoa: https://rakennerahastot.fi/kansallinen-vastinrahoitus

Horisontti Eurooppa -ohjelman sivuilla on ajantasaista tietoa ohjelmasta ja tietoa, miten edetä hankkeiden valmistelussa.

Pohjois-Savon liitossa lisätietoa antavat:
o Satu Vehreävesa: Northern Periphery and Arctic -ohjelma
o Janna Merenniemi: Baltic Sea Region -ohjelma
o Soile Juuti: Interreg Europe -ohjelma