Kasvua, kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä

Kansainvälistyminen, parhaiden toimintamallien käyttöönotto muista EU:n maista sekä oman osaamisen ja vahvuuksien markkinointi Euroopassa ovat keskeisiä tavoitteita ja toimenpiteitä Pohjois-Savon kehittämisessä.

Näille sivuille on kerätty perustietoja ja käytännön esimerkkejä EU:n hankerahoitusohjelmista ja -välineistä, joiden avulla maakunnan kasvuhakuiset yritykset, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt pääsevät mukaan kansainvälisiin verkostoihin, alan johtavien asiantuntijoiden kanssa. Kansainvälinen EU-rahoitteinen yhteistyö antaa myös eväitä oman toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen, sekä hyvien käytäntöjen omaksumiseen ja leviämiseen.  

Pohjois-Savossa on käytettävissä mm. seuraavia kansainvälisiä EU-hankerahoitusohjelmia:

OHJELMAN NIMI
SEURAAVA HAKUAIKA LISÄTIETOJA
Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat (EAY) monialaisiin kansainvälisiin kehittämishankkeisiin
Northern Periphery and Arctic »

 Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) ohjelma avaa siltahankkeiden haun 16.8.2021

Satu Vehreävesa
Interreg Baltic Sea Region »   Janna Merenniemi
Interreg Europe » Ei hakuja tällä ohjelmakaudella. Soile Juuti
ENI CBC -ohjelmat venäläisten raja-alueen kumppaneiden kanssa tehtäviin kehittämishankkeisiin
Kolarctic CBC »

Soile Juuti
Karelia CBC » Soile Juuti
Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC »   Soile Juuti
EU:n eri toimialojen erillisrahoitusohjelmat kansainvälisiin suurhankkeisiin
Katso Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston sivuilla »

 

Rahoitusta kansainvälisiin hankkeisiin ja kehittämiseen

Euroopan rakenne- ja investointirahaston alaisista EAY -ohjelmista, ENI -ohjelmista ja erillisrahoitusohjelmista voi saada rahoitusta kansainvälisiin hankkeisiin, joita varten perustetaan ylikansallisia hankekonsortioita. Tähän sääntöön on vain kaksi Pohjois-Savon kannalta tärkeää poikkeusta: 1) ympäristö- ja ilmastohankkeiden erillisohjelma LIFE ja 2) yksittäisten pk-yritysten innovaatiohankkeita rahoittavan Horisontti 2020 -erillisohjelman pk-yritysinstrumentti.

Eri ohjelmien välillä on päällekkäisyyksiä, mistä syystä hankkeesi rahoittamiseen saattaa soveltua jokin EAY -ohjelmista tai useampikin erillisrahoitusohjelma. Näillä sivuilla ei esitellä kaikenkattavasti kaikkia komission Brysselistä hallinnoimia moninaisia erillisrahoitusohjelmia, vaan mahdollisuuksia tuodaan esille valikoitujen Pohjois-Savolle tärkeiden teemojen yhteydessä.

Tukea hankevalmisteluun

Sopivimman rahoituksen valitsemiseksi sinun kannattaa ottaa yhteyttä Pohjois-Savon liittoon tai Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston verkkosivuilta voit tilata sinua kiinnostavat uutiskirjeet pysyäksesi ajan tasalla rahoitusmahdollisuuksista.  Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston rahoitusopas.
Tekesin EU-sivut taas tarjoavat erinomaista lisätietoa EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista.

Lisäksi komissio on koostanut käyttöösi tuensaajan oppaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja asiaankuuluvista EU-välineistä. Opas sisältää tietolähteet, esimerkkejä siitä millä hyvillä käytännöillä eri rahastojen virtoja voidaan yhdistellä, ja kuvauksen asiaankuuluvista viranomaisista ja elimistä, jotka liittyvät kunkin välineen hallintaprosessiin. Verkossa on saatavilla myös tarkistusluettelo, joka auttaa mahdollisia tuensaajia tunnistamaan soveltuvimmat rahoituslähteet. Opas tuensaajille >>

Tarkempaa tietoa eri rahoitusohjelmista löydät seuraamalla oheisia linkkejä ja oikean reunan tietolaatikosta "Rahoitus teemoittain". 

Hakukierrokset

Ohjeita hakemiseen

EU-toimiston tiedotearkistosta löydät Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston julkaisemat EU-uutiskirjeet ja tiedotteet eri EU-politiikan aihealueilta.