EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen

Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus Pohjois-Savossa kaudella 2014–2020 on 149 miljoonaa euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 %) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 300 miljoonaa euroa.

Rahoitushaut Pohjois-Savossa

        Jatkuva haku 16.5.2020 alkaen:

Pohjois-Savossa siirrytään rakennerahasto-ohjelmassa jatkuvaan hakuun 16.5.2020 alkaen. Rahoitushakemuksia voi jättää käsittelyyn EURA2014-järjestelmään jatkuvasti. Rahoittajat käsittelevät hakemuksia ja päätösprosessi etenee maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön kokousrytmin mukaisesti. MYR-sihteeristö kokoontuu v. 2021 seuraavasti:

to 4.2., to 4.3., to 15.4., to 6.5., to 10.6., to 12.8., to 9.9., to 14.10., to 11.11., to 16.12.

HAKUKUULUTUS www.rakennerahastot.fi -sivulla

Pohjois-Savossa on hankevalinnassa käytössä alueellinen valintaperuste ”Koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjunta ja korjaaminen”. Hanke saa valintaprosessissa lisäpisteitä, jos sen sisältö ja tavoitteet ovat valintaperusteen mukaiset.

Huom. lisäksi on edelleen mahdollista tukea myös muita hankkeita, jotka toteuttavat Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –rakennerahasto-ohjelmaa.

Ohjelmakauden 2021 – 2027 rakennerahasto-ohjelman toteutus käynnistyy 1.9.2021. Lisätietoa ohjelmavalmistelun tilanteesta työ- ja elinkeinoministeriön www-sivulta sekä aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesalta (satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi, 044 714 2648).

REACT-EU -rahoitus

REACT-EU -rahoitus on lisäpalikka käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan tukemaan koronasta toipumista ja samalla sen avulla luodaan pohjaa talouden elpymiselle, missä digitaalisuus ja vihreä talous on keskiössä. Rakennerahasto-ohjelmaan lisätään omat REACT-EU sisällöt (erityistavoitteet) ja EURA2014-tietojärjestelmään rakennetaan omat kohdat, mistä tätä tukea voi hakea. Tätä lisärahoitusta on saatu EAKR- ja ESR-toimenpiteisiin Pohjois-Savoon yhteensä 21,5 milj. €.

REACT-EU: EAKR- ja ESR-sisältöehdotukset (luonnos 4.12.2020 seurantakomitea)