EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen

Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus Pohjois-Savossa kaudella 2014–2020 on 149 miljoonaa euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 %) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 300 miljoonaa euroa.

 

Hakuajat vuonna 2017

  • 22.9.2017 (Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat)

Hakuajat vuonna 2018

  • 16.2.2018
  • 11.5.2018
  • syys-loka (tarkka päättymisaika ilmoitetaan myöhemmin)

Hakuajat koskevat sekä Euroopan aluekehitysrahaston että Euroopan sosiaalirahaston hankehakemuksia. Kunkin rahoitushaun painopisteistä ilmoitetaan erikseen hakukuulutuksessa.

Kasvua kansainvälisistä osaajista, valtakunnallinen EAKR-haku ja ESR-haku 14.6.–25.9.2017

Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteiden 1.1. ja 2.1. ja Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan mukaisia EAKR-hankkeita sekä erityistavoitteen 6.1. ja Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan mukaisia ESR-hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että agendan tavoitteiden mukaisia.

Rahoitusta voivat hakea tahot, jotka on määritelty rakennerahasto-ohjelman em. erityistavoiteissa mahdollisiksi tuensaajiksi. Hankkeissa vahvistetaan yritysten, viranomaisten, alueellisten toimijoiden, korkeakoulujen ja kolmannen sektorin yhteistyötä.

Lisätietoa rakennerahastot.fi -sivulta