Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020–2022 on maakunnan elpymissuunnitelma

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla koronaepidemian haitallisia vaikutuksia torjutaan, nopeaa palautumista edistetään sekä uutta kasvua ja kilpailukykyä löydetään. Suunnitelma ei ole pelkästään tahdonilmaisu, vaan se linjaa maakunnan kehittämisvarojen kohdentamista – vaikuttaviin ja tuloksellisiin hankkeisiin. Näitä kehittämisvaroja ovat: EU:n rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 rahoitus, REACT-EU-rahoitus (EU:n lisäraha tälle kaudelle), Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE), maaseutuohjelman elvytysrahat sekä muut alueellisesti päätettävät varat. Yhdessä onnistumme!

Tutustu uuden kasvun suunnitelmaan »
Elvytysrahoituksia koronasta toipumiseen – mitä kaikkea on tarjolla »
Pohjois-Savon liiton myönnössä olevat kehittämisrahoitukset »

Rahoitusta aluekehitykseen

Pohjois-Savon liitto myöntää elinkeinojen kehittämiseen sekä kehittämis- ja investointihankkeisiin seuraavia rahoituksia:

  1. Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (EU-rahoitus)
  2. Pohjois-Savon kehittämisrahasto (kansallinen rahoitus)
  3. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha AKKE (kansallinen rahoitus)

1. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta kestävästi.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on kaksi EAKR-toimintalinjaa ja seitsemän erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista. Muunlainen toiminta ei ole mahdollista ohjelman rahoituksella.

TL1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

  • Uuden liiketoiminnan luominen
  • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)
  • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
  • Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

TL2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

  • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen. Lue lisää »

2. Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet. Rahoitettavat hankkeet voivat olla tutkimus-, tuotekehittely-, markkinointi- ja koulutushankkeita sekä kokeilutoimintaa.

Lisäksi rahoitusta voidaan käyttää EU:n erillisohjelmahankkeisiin osallistumiseen, maakunnan kannalta merkittävien EU:n rakennerahastohankkeiden kuntarahoitusosuuksiin, Manner-Suomen maaseutuohjelman kuntarahoitusosuuksiin sekä maakunnan kehittämisrahalla toteutettujen ohjelmien ja hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin.

Hakija voi olla julkinen tai yksityinen yhteisö ja säätiö sekä muu vastaava organisaatio. Hankkeen tulee kohdistua joko kokonaan tai osittain Pohjois-Savon alueeseen. Kehittämisrahaston osuus voi olla enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.

Hakija tulee neuvotella Pohjois-Savon liiton kanssa ennen avustuksen hakemista Pohjois-Savon kehittämisrahastosta. Pohjois-Savon kehittämisrahasto saa vuosittain rahoitusta pohjoissavolaisilta kunnilta.

Lue lisää »

3. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)

Pohjois-Savon liitosta on haettavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020–2022 mukaiseen kehittämiseen. Uuden kasvun suunnitelma on maakunnan elpymissuunnitelma. Se on maakunnan yhteinen tahdonilmaus niistä toimenpiteistä, joilla koronaepidemian haitallisia vaikutuksia torjutaan, nopeaa palautumista edistetään sekä uutta kasvua ja kilpailukykyä löydetään.

Lue lisää »