2017

Päätös itsehallintoalueiden muodostajista  

2016

Päätös itsehallintoalueista.  

Kansallinen päätös itsehallintoalueista lokakuussa 2015.

SITRAn palvelupakettipilotointiin osallistuminen.  

Perheiden, lasten ja nuorten palveluissa käynnistetään palvelupakettien piloitointi.

Ohjaus- ja seurantaryhmän kanta jatkotoimista 28.9.2015  

Edellytykset PoSoTen perustamiseksi on olemassa. Ollaan valmiita myös muihin alueratkaisuihin, jos valtakunnallinen tai alueellinen tarve ja / tai tarkoituksenmukaisuus sitä edellyttävät.

STMn selvityshenkilöhanke julkistettiin 14.8.2015  

Reformiministerityöryhmän toimeksiannosta ehdotukset jatkotoimille.

Sisältötyöryhmien väliraportit 31.5.2015  

12 eri sisältöryhmää on laatinut ehdotukset jatkotoimista.

PoSoTe-ryhmien yhteiskokous 4.5.2015  

Eri työryhmien työskentelyn etenemisen ja väliraporttien kuuleminen.

Perustuslakivaliokunnan lausunto 5.3.2015 (75/2014 vp) siirtää sote-uudistuksen seuraavalle vaalikaudelle.  

Perustuslakivaliokunta ei puolla sosiaali- ja terveysvaliokunnan uutta sote-mallia. Hallintoon ja rahoitusjärjestelmään ehdotetut muutokset eivät ratkaisseet perustuslaillisia ongelmia. Rahoitusmalli johtaisi edelleen liian suuriin veroprosentin korotuksiin kunnissa. Kuntalaiset eivät myöskään pääsisi vaikuttamaan tarpeeksi päätöksentekoon.

SOTE-hankeinfo henkilöstöjärjestöille ja henkilöstöjohdolle 13.2.2015  

Työryhmätyöskentelyn käynnistäminen PoSoTe-hankkeessa ja henkilöstön osallistuttaminen työskentelyyn.

pdf

Sisältötyöryhmien nimeäminen / määrittelytyön käynnistäminen 9.2.2015  

Sisältötyöryhmät: Henkilöstö / HR, Hyvinvointi ja terveyden edistäminen / kunta-sote-rajapinta, ICT, tilahallinta, kuntayhtymän perustaminen, talous- ja rahoitus, tukipalvelut, tutkimus- ja kehittäminen.

Ohjaus- ja seurantaryhmän linjaukset PoSoTe-hankkeelle 2.2.2015  

Yhteiskokouksen 12.1.2015 pohjalta ja mukaisesti linjattiin, että PoSoTen tuotannon suunnittelussa painopiste on perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa huomioimalla avopalvelujen ensisijaisuus, tukeutumalla hyvivointiasemien verkostoon sekä hyödyntämällä sähköiset ja muut uudistuvat toimintamallit. Kunta-soteyhteys, kansalaisten osallisuus ja yhteisöjen tuki huomioitava yhden tuotantokuntayhtymän suunnittelussa.

PoSoTe ryhmien yhteiskokous 12.1.2015  

Uusi Pohjois-Savon sote-tuotantokuntayhtymä olisi vuoden 2013 tiedoin 253.524 asukkaan palveluista vastaava toimija, jonka henkilöstömäärä olisi 10.700 ja toimintamenot 1,1 Mrd€.Valmistelua on edistetty sote-yhteistyöryhmässä. Hankkeessa tavoitellaan laajaa eri toimijoiden osallistuttamista (kansalaiset, henkilöstö ja kuntapäättäjät) yhtenäisen viestinnän varmistamiseksi ja asioiden toteuttamiseksi suunnitellulla aikataululla. Tuotantoa suunnitellaan yhden tuotantokuntayhtymän mallilla siten, että perustason palvelut alueella vahvistuvat. Palvelut järjestettävä nykyistä vaikuttavammin, raja-aitoja purkamalla ja tiedon vaihdanta varmistamalla. Suunnittelua tehdään valtakunnallisesta päätöksenteosta riippumatta.

2015

Määrittelytyö sosiaalisen tuen integraatiosta näkökulmina kansalaisen palvelukulma ja arjen pärjäämisen tuki laaja-alaisena yhteistyönä.  

Ohjaus- ja seurantaryhmässä 24.11.2014 sovitut periaatteet PoSoTe valmistelulle  

Pohjois-Savon sote-valmistelua on tärkeää edistää riippumatta lainsäädäntöön liittyvästä valtakunnallisesta päätöksenteosta pitämällä 25.11.2014 julkistettu hallituksen esitys (HE) sote-laiksi alueella tapahtuvan työskentelyn raamina.

Lakiesitys eduskuntakäsittelyyn  

Lakiesitys parlamentaarisesta ohjausryhmästä 25.11. Hallituksen esitys (HE) eduskunnalle 4.12.

Tarja Miettinen aloittaa SOTE-hankejohtajana 1.11.2014  

Hallintojohtaja Tarja Miettinen aloittaa puolipäiväisenä hankejohtajana (1.11.2014 – 30.6.2016).

Pohjois-Savon SOTE-palveluiden tuottaminen -hanke käynnistyy (27.10.)  

Pohjois-Savon maakuntahallitus myöntää Pohjois-Savon SOTE-palveluiden tuottaminen -hankkeelle avustusta 99 900 euroa. Hankkeeseen päätetään palkata puolipäiväinen hankejohtaja ajalle 1.11.2014 – 30.6.2016.

Kuntien lausunnot hallituksen esityksestä (14.10.)  

Kunnat ja kuntayhtymät ottavat kantaa hallituksen esityksen muotoon kirjoitettuun sote-järjestämislain luonnokseen.

pdf

Työryhmät ryhtyvät valmistelemaan Pohjois-Savon SOTE-uudistusta (21.9.)  

Pohjois-Savon maakuntahallitus nimeää 11-jäsenisen ohjaus- ja seurantaryhmän. Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään Seppo Kääriäinen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Leskinen. Maakuntahallitus nimeää valmistelutyöryhmään maakuntajohtaja Jussi Huttusen (pj.), hallintojohtaja Tarja Miettisen ja hänen varajäsenekseen maakuntasihteeri Pekka Kaikkosen. Kuntia pyydetään ilmoittamaan edustajat valmisteluryhmään. Lisäksi maakuntahallitus asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmän, johon pyydetään edustajat kaikista Pohjois-Savon nykyisistä sote-palvelujen tuottaja-organisaatioista, itsenäisistä kuntatuottajista sekä kuntien vastuulla olevasta sosiaalihuollosta.

Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantorakenteiden uudistamistyö käynnistetään (19.9.)  

Pohjois-Savon kuntien edustajat kokoontuvat Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kutsusta neuvotteluun valmistelutyön käynnistämiseksi. Valmistelutyön koordinointi katsottiin kuuluvan maakuntahallitukselle siten, että työskentely toteutuu kolmikannassa poliittinen ohjaus, kuntalähtöinen valmistelu ja tuottajaperustainen asiantuntemus eriyttäen.

Syksy 2014