Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022.

Välttämättömiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista.

Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä käytetään puhekielessä lyhennettä VATE.

Siirry tästä Pohjois-Savon hyvinvointialueen sivuille »
VATEn esityslistat ja pöytäkirjat »

Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistus ajettiin alas 8.3.2019. Ko. uudistusta valmistelemaan Pohjois-Savossakin perustettiin epävirallisia toimielimiä, alajaostoja ja erilaisia työryhmiä. Kaikki valmistelun yhteydessä syntynyt aineisto on arkistoitu Pohjois-Savon liittoon.

Tietopalvelupyynnöt ja kysymykset aineistosta tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo(at)pohjois-savo.fi