Tietoa meistä

Pohjois-Savon liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymänä. Pohjois-Savon liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäjä.

Pohjois-Savon liitto on eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio. Liitto edistää toimenpiteillään maakunnan eri toimijoiden kansainvälistymistä.

Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liiton tehtävä on vastata maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman laadinnasta ja toteutuksesta. Pohjois-Savon liitto vastaa maakuntakaavoituksesta eli ylikunnallisesta yleispiirteisestä alueidenkäytön suunnittelusta.

Pohjois-Savon liitto vastaa myös eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien laadinnasta ja toteutuksesta.

Keskeiset tehtävämme

  • Maakunnan edunajamis- ja kehittämistehtävät
  • Aluekehityksestä annetun lain ja asetuksen mukaiset tehtävät
  • Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaiset tehtävät
  • Muissa laeissa ja alemman asteisissa säädöksissä maakuntien liitoille 
erikseen määrätyt tehtävät

Päävastuualueemme

  • Aluekehitys
  • Alueidenkäyttö
  • Hallinto

Pohjois-Savon liitto kuntayhtymän perussääntö vahvistettiin 19. marraskuuta 1990. Toiminta alkoi seuraavan vuoden alussa. Kuntayhtymä muodostettiin Pohjois-Savon maakuntaliitto ry:stä ja Pohjois-Savon seutukaavaliitosta, joiden toiminta lakkautettiin 26. huhtikuuta 1991.