Haemme lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman toteuttamiseksi

Muutosagenttia

määräaikaiseen työsuhteeseen (enintään 31.12.2018 saakka) toimialueena koko Pohjois-Savo. Muutosagentti työskentelee Pohjois-Savon liiton organisaatiossa. Muutosagentti toimii osana Pohjois-Savon soten (PoSoTe) kehittämishanketta ja vie hankkeen tavoitteita eteenpäin yhdessä PoSoTen perhepalvelutyöryhmän kanssa.

Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma tukee maakuntien kehittämistyötä rahoittamalla muutosagenttien toimintaa. Tehtävän täyttäminen edellyttää ministeriön vahvistusta rahoituksesta.

Muutosagentin tehtävänä on

  1. Edistää kärkihankkeen tavoitteiden toteutumista
  2. Maakunnan toimijoiden muutokseen innostaminen ja motivoiminen
  3. Edistää, tukea ja koordinoida muutostyötä ja toimenpiteitä sekä niiden juurtumista
  4. Muutoksen johtamisen tukeminen ja koordinointi koko Pohjois-Savossa.
  5. Muutoksen toteuttamisessa ja palvelukokonaisuuden rakentamisessa taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden huomioiminen
  6. Välittää tietoa ja näkökulmia valtakunnalliseen LAPE-työhön

Työ tehdään yhteistyössä alueen lapsiperheiden palvelutoiminnasta vastaavien viranhaltijoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Hakijalta edellytetään

  • ylempää tiedekorkeakoulututkintoa sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalalta
  • alueellista sote- ja kunta-alan tuntemusta sekä hyvää kokonaisnäkemystä lapsi- ja perhepalveluista
  • kehittämisinnostusta, yhteistyökyky- ja muutosjohtajuustaitoja, innovatiivisuutta

Kokemus hanketyöstä katsotaan eduksi.

Kokoaikainen tehtävä käynnistyy 1.11.2016 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2018 saakka. Palkkaus määritetään tehtävän vaativuuden, henkilön taitojen ja Pohjois-Savon vastaavien tehtävien päätösten pohjalta. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:a.

Lisätietoja antavat

Lasten, perheiden ja nuorten palveluja kehittävän työryhmän puheenjohtaja Mari Antikainen p. 044 718 6401, PoSoTe-hankkeen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Markku Tervahauta p. 044 718 2791

Hakeminen

Hakuaika päättyy 20.10.2016. Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake Kuntarekry järjestelmässä