Tule tekemään tulevaisuustyötä pohjoissavolaisten nuorten parissa – haemme määräaikaisiin työsuhteisiin projektipäällikköä ja hankeavustajaa

Projektipäällikkö

Nykyisen projektipäällikön siirtyessä muihin tehtäviin etsimme uutta projektipäällikköä Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeeseen ajalle 2.8.2021–31.3.2022. Projektipäällikkö vastaa hankkeen toteuttamisesta: hankkeen hallinnoinnista ja toimenpiteiden toteuttamisesta yhdessä sidosryhmien kanssa sekä hankkeeseen liittyvistä tarpeellisista raportoinneista. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti ja sen päättymispäivä on 31.3.2022.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten houkuttelevana pohjoissavolaiset nuoret kokevat maakunnan ja minkä Pohjois-Savossa tulee muuttua, jotta alue säilyttää nuorten silmissä vetovoimansa. Lisäksi tavoitteena on saada kokonaiskuva siitä, miten nuoret pääsisivät jatkossa aiempaa paremmin vaikuttamaan maakunnalliseen suunnitteluun, strategiatyöhön sekä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka koskettavat nuorten elämää ja toimintaympäristöä. Yhtenä lopputulemana on pysyvän, nuorten näköisen, nuoria houkuttelevan maakunnallisen vaikutus-/osallisuusverkoston rakentaminen.

Edellytämme tehtävään palkattavalta tehtävän hoitoon soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, työkokemuksen kautta hankittua kokemusta nuorten parissa työskentelystä ja nuorten osallisuuden edistämisestä, itsenäistä työotetta sekä erilaisten tiedonkeruumenetelmien hallintaa ja tiedon analysointikykyä. Arvostamme tulevaisuusorientoitunutta kehittämisotetta, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua, Pohjois-Savon tuntemusta sekä kokemusta hankkeiden toteuttamisesta. Nuorten kanssa toimivien organisaatioiden tuntemus katsotaan eduksi. Työ vaatii aktiivista liikkumista maakunnassa ja edellyttää valittavalta henkilöltä ajokorttia.

Työsuhde: Määräaikainen projektipäällikkö ajanjaksolle 2.8.2021–31.3.2022
Määräaikaisuuden peruste: EU-rahoitteinen Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke päättyy 31.3.2022
Noudatamme neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun tulee toimittaa työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävästä maksetaan KVTES:n mukainen palkka. Työtehtävä tulee ottaa vastaan viimeistään 2.8.2021.

Projektipäällikön tehtävään tulee jättää hakemus 17.5.2021 klo 15 mennessä. Hae työpaikkaa Kuntarekryssä »

Hankesuunnitelma löytyy osoitteessa foresavo.fi/nuorisohanke-info »

Lisätietoja projektipäällikön tehtävästä antavat:
aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 714 2648, satu.vehreavesa (at) pohjois-savo.fi
aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen p. 044 714 2670, teemu.juntunen (at) pohjois-savo.fi


Hankeavustaja

Etsimme hankeavustajaa Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeeseen ajalle 2.8.2021–31.3.2022. Hankeavustajan työajasta 60 % työajasta kohdentuu hankkeelle ja 40 % Pohjois-Savon liiton muihin avustaviin hanketehtäviin.

Hankkeessa pääset työskentelemään nuorten osallisuuden parissa. Työtehtävät liittyvät monipuolisesti hankkeen toteutukseen ja viestintään: osallistut mm. nuorten käsitysten selvittämiseen, toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä some-viestintään ja hankkeen raportointiin yhdessä projektipäällikön kanssa. Työtehtävät voivat sisältää matkoja eri puolille Pohjois-Savoa.

Hankehallintoa avustavat tehtävät sisältävät muun muassa kansallisiin kehittämishankkeisiin liittyviä raportoinnin avustavia tehtäviä sekä hankeaineiston arkistointia.

Haemme myönteistä ja idearikasta henkilöä. Odotamme, että olet oma-aloitteinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Edellytämme Microsoft Office -sovellusten osaamista (word, excel, power point, teams). Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää myös sosiaalisen median osaamista, kokemusta nuorten kanssa työskentelystä sekä Pohjois-Savon tuntemusta.

Työsuhde: määräaikainen hankeavustaja ajanjaksolle 2.8.2021–31.3.2022
Määräaikaisuuden peruste: EU-rahoitteinen Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke sekä tarve hankehallinnoinnin avustaviin tehtäviin päättyy 31.3.2022
Koulutus: Tehtävään soveltuva koulutus
Noudatamme neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun tulee toimittaa työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävästä maksetaan KVTES:n mukainen palkka. Työtehtävä tulee ottaa vastaan 2.8.2021.

Hankeavustajan tehtävään tulee jättää hakemus 17.5.2021 klo 15 mennessä. Hae työpaikkaa Kuntarekryssä »

Lisätietoja hankeavustajan tehtävästä antavat:
aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 714 2648, satu.vehreavesa (at) pohjois-savo.fi
projektipäällikkö Tanja Moilanen p. 044 714 2611, tanja.moilanen (at) pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon liitossa käynnissä oleva Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke kohdistuu nuorten osallisuuden edistämiseen Pohjois-Savossa. Hankkeessa selvitetään nuorten, nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten sekä elinkeinoelämän käsityksiä. Käsitysten perusteella muodostetaan kokonaiskuva kehittämistarpeista, joihin vastaamalla voidaan tulevaisuudessa kehittää Pohjois-Savoa siten, että se vastaa paremmin nuorten odotuksia ja tarpeita. Tiedonkeruun lisäksi hankkeessa pyritään osaltaan tukemaan nuorten osallisuuden toteutumista ja käynnistetään nuorten maakunnallinen vaikuttamisverkosto. Hankkeen toimiaika on 27.7.2020–31.3.2022. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto.