TULE TEKEMÄÄN TULEVAISUUSTYÖTÄ POHJOISSAVOLAISTEN NUORTEN PARISSA

Haemme määräaikaista projektipäällikköä (28.2.2022 saakka), joka vastaa Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeen toteuttamisesta. Projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnoinnista sekä toimenpiteiden toteuttamisesta yhdessä sidosryhmien kanssa. Määräaikainen työsuhde täytetään, mikäli hanke saa rahoitusta.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten houkuttelevana alueen nuoret kokevat maakunnan nyt ja tulevaisuudessa ja minkä maakunnassa tulee muuttua, jotta alue säilyttää nuorten silmissä vetovoimansa. Lisäksi tavoitteena on saada kokonaiskuva siitä, miten nuoret pääsisivät jatkossa paremmin vaikuttamaan maakunnalliseen suunnitteluun, strategiatyöhön sekä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka koskettavat nuorten elämää ja toimintaympäristöä. Yhtenä lopputulemana on oltava pysyvän nuorten näköisen, nuoria houkuttelevan maakunnallisen vaikutus-/osallisuusverkoston rakentaminen.

Edellytämme tehtävään palkattavalta tehtävän hoitoon soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, työkokemuksen kautta hankittua kokemusta nuorten parissa työskentelystä ja nuorten osallisuuden edistämisestä, itsenäistä työotetta sekä erilaisten tiedonkeruumenetelmien hallintaa ja tiedon analysointikykyä. Arvostamme tulevaisuusorientoitunutta kehittämisotetta, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua, Pohjois-Savon tuntemusta sekä kokemusta hankkeiden toteuttamisesta. Nuorten kanssa toimivien organisaatioiden tuntemus katsotaan eduksi. Työ vaatii aktiivista liikkumista maakunnan eri alueilla ja kunnissa.

Noudatamme neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun tulee toimittaa työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävästä maksetaan KVTES:n mukainen palkka.

Jätä hakemus 8.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 284 399)

Lisätietoa osoitteessa www.pohjois-savo.fi/rekrytointi

Lisätietoja antavat:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi ja

aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen p. 044 714 2670 tai teemu.juntunen@pohjois-savo.fi

         

Julkaistu 20.3.2020