Tällä hetkellä avoinna 1 työpaikka.

Maakuntavalmistelun ICT & Digijohtaja

Pohjois-Savon liitto hakee Pohjois-Savon sote- ja maakuntauudistuksen ICT ja DIGI valmisteluun ICT ja Digijohtajaa, joka toimii tämän kokonaisuuden vastuuvalmistelijana. Digijohtaja toimii mm. ICT ja DIGI alajaoston esittelijänä ja kokousten valmistelijana, luo ja ylläpitää yhteyksiä maakunnalliseen ja kansalliseen ICT ja DIGI valmisteluun sekä toteuttaa vastuualueensa viestintää.

Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, kunta-alan sekä sote- ja maakuntauudistuksen tuntemusta, ICT ja Digi -osaamista ja aiempaa johtamiskokemusta. Hakijalle katsotaan eduksi viestintäosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

ICT ja Digijohtaja tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä maakuntavalmistelun muiden vastuuvalmistelijoiden, ICMT-palveluntarjoajien, valtakunnallisen palvelukeskuksen (Vimana) ja valtiovarainministeriön kanssa. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2019 saakka ja sidottu valtiovarainministeriön päätökseen ICT-valmistelun avustamisesta. Työpaikka sijaitsee Pohjois-Savon liiton tiloissa Kuopiossa ja valitun toivotaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee toimittaa 19.10.2018 klo 16 mennessä sähköpostilla kirjaamo@pohjois-savo.fi tai postitse Pohjois-Savon liiton kirjaamo, PL 247, 70101 Kuopio.

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon liiton hallintojohtaja/muutosjohtaja
Tarja Miettinen p. 044 714 2664 tai
tarja.miettinen@pohjois-savo.fi.

Julkaistu 5.10.2018