Rahoituspäätökset (kansallinen rahoitus, maakuntahallituksen päätökset)

Pohjois-Savon liiton rahoittamat hankkeet raportoidaan puolivuosittain TÄÄLLÄ