Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:ään kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. MYR kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ 2017–2020 [MKH:n päätös 28.8.2017]

Kunnat ja maakunnan liitto
Seppo Kääriäinen, puheenjohtaja, Keskusta
Veijo Karkkonen, Keskusta
Mira Kokkonen, Keskusta
Pia Hedman, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Rauno Airas (3. vpj.), Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Antti Sarvela, Kokoomus
Kaisa Hartikainen-Herranen, Kokoomus
Kaisa Korhonen, Vasemmistoliitto
Timo Satuli, Perussuomalaiset

Valtionhallinto
Pasi Patrikainen (1. vpj.), Pohjois-Savon ELY-keskus
Jari Mutanen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Tommi Huttunen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Eija Pihlaja, Pohjois-Savon ELY-keskus
Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto
Mervi Vidgrén, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Nuutti Kiljunen, Metsäkeskus Pohjois-Savo
Johanna Buchert, Luonnonvarakeskus Maaninka

Järjestötahot
Taina Räikkönen, Akava Pohjois-Savo
Kimmo Anttonen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Kaija Savolainen, Kuopion alueen kauppakamari
Jari Kauhanen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK Pohjois-Savo
Maaret Pulliainen, SAK:n Pohjois-Savon aluetoimikunta
Paula Aikio-Tallgren (2. vpj.), Savon Yrittäjät ry
Juha Riepponen, Suomen toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n Pohjois-Savon aluetoimikunta
Esa Näätänen, Teknologiateollisuus ry, Itä-Suomen alueyksikkö

Pysyvät asiantuntijat
Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Jarmo Pirhonen, Kuopion kaupunki
Risto Palokangas, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry
Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto
Kimmo Ihalainen, Joroisten kunta
Juha Heikkinen, Pohjois-Savon TE-toimisto

Esittelijänä toimii maakuntajohtaja Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto
Sihteerinä ja valmistelijana on aluekehitysasiantuntija Janna Merenniemi, Pohjois-Savon liitto

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys rakennerahastokaudelle 2014-2020 (tarkistettu 21.9.2020)

Kokouspäivät 2021
(alkaen klo 9 ellei toisin mainita)

ma 18.1.
ma 15.3.
ma 17.5.
ma 21.6. klo 12.30
ma 23.8.
ma 20.9.
ma 25.10. klo 12.30
ma 22.11. klo 12.30