Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 2014-2020

 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahasto-toimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:ään kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. MYR kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.

Seppo Kääriäinen, puheenjohtaja, Keskusta

Jaakko Leskinen, Keskusta
Helka Luttinen, Keskusta
Sari Nykänen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Rauno Airas (3. vpj.), Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Hannu Susitaival, Kokoomus
Marita Rundelin, Kokoomus
Pentti Huuskonen, Vasemmistoliitto
Tiina Grönlund, Perussuomalaiset

Valtionhallinto
Kari Virranta (1. vpj), Pohjois-Savon ELY-keskus
Jari Mutanen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Tommi Huttunen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Eija Pihlaja, Pohjois-Savon ELY-keskus
Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto
Mervi Vidgrén, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Seppo Niskanen, Metsäkeskus Pohjois-Savo
Mikko Järvinen, Luonnonvarakeskus Maaninka

Järjestötahot
Taina Räikkönen, Akava Pohjois-Savo
Kimmo Anttonen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Silja Huhtiniemi, Kuopion kauppakamari
Jari Kauhanen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK Pohjois-Savo
Maarit Laaksorinne, SAK:n Pohjois-Savon aluetoimikunta
Arto Nykänen (2. vpj.), Savon Yrittäjät ry
Arja Eeva, Suomen toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n Pohjois-Savon aluetoimikunta
Esa Näätänen, Teknologiateollisuus ry, Itä-Suomen alueyksikkö

Pysyvät asiantuntijat
Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Sirpa Lätti-Hyvönen, Kuopion kaupunki
Risto Palokangas, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry
Timo Tiainen, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto

Esittelijänä toimii maakuntajohtaja Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto
Sihteerinä ja valmistelijana on EU-koordinaattori Janna Merenniemi, Pohjois-Savon liitto

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys rakennerahastokaudelle 2014-2020 (tarkistettu 22.2.2016)

Kokouspäivät 2017
(alkaen klo 9 ellei toisin mainita)

ma 20.2.
ma 20.3.
ma 15.5.
ma 19.6.
ma 21.8.
ma 23.10.
ma 20.11. klo 13