EAKR-päätökset (Euroopan Aluekehitysrahasto)

Kaikki rahoituksen saaneet hankkeet esillä rakennerahastotietopalvelussa

Pohjois-Savon liiton rahoittamat hankkeet raportoidaan puolivuosittain TÄÄLLÄ

Pohjois-Savon liiton EAKR-hankepäätökset v. 2021 alkaen