Uusi Pohjois-Savo – täyden palvelun maakunta

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on koskaan tehty. Tavoitteena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

 

Sukupuolten tasa-arvo näkyy Pohjois-Savon valmistelutoimielimen valinnoissa

ma 26. kesäkuuta 2017 16.54.00

Pohjois-Savon maakuntahallitus käsitteli tänään kokouksessaan maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen kokoonpanoa. Toimielimeen nimetään 25 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Maakuntahallitus kiinnitti huomiota tasa-arvolain vaatimukseen, jonka mukaan tulevien maakuntien toimielimissä on noudatettava kiintiö- ja tasapuolisuussäännöksiä vastaavalla tavalla kuin valtion ja kuntien toimielimissä.

Muissa maakuntien toimielimissä kuin maakuntavaltuustoissa tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia. Maakuntien yhtiöiden hallituksissa on oltava tasapuolisesti miehiä ja naisia. Samaa säännöstä noudatetaan myös väliaikaisessa toimielimessä.

Pohjois-Savon valmistelutoimielimen kokoonpano oli muodostumassa miesvaltaiseksi, joten maakuntahallitus päätti pyytää kunnilta uusia esityksiä naisjäseniksi.

Maakunnan ylin päättävä toimielin tulee olemaan vaaleilla valittava maakuntavaltuusto. Väliaikainen toimielin valmistelee maakunnan käynnistämistä siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu.

Väliaikainen toimielin aloittaa toimintansa lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

Ajankohtaista

Haemme muutosjohtajaa ja kahta assistenttia

Muutosjohtaja vastaa Pohjois-Savon maakuntauudistuksen ja uuden maakunnan toiminnan käynnistämisen esivalmistelusta sekä toiminnan käynnistämiseen liittyvistä tehtävistä. Palkattavista assistenteista toinen avustaa maakuntauudistuksen muutosjohtajaa ja toinen assistentti sote-uudistuksen valmistelun hankejohtajia.

Valmisteluryhmä nimettiin maakuntauudistukseen

Pohjois-Savon maakuntahallitus asetti tänään maakuntauudistuksen esivalmistelun valmisteluryhmän ajalle 1.9.2016–30.6.2017.

Maakuntauudistuksen valmisteluryhmä on pääosin kasassa

Maakuntauudistuksen esivalmistelutyöhön osallistuvat osapuolet ovat ilmoittaneet edustajansa Pohjois-Savon maakuntahallitukselle. Uudistuksen valmistelun poliittinen ohjaus on maakuntahallituksella ja maakuntavaltuustolla.