Uusi Pohjois-Savo – täyden palvelun maakunta

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on koskaan tehty. Tavoitteena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

 

Sukupuolten tasa-arvo näkyy Pohjois-Savon valmistelutoimielimen valinnoissa

ma 26. kesäkuuta 2017 16.54.00

Pohjois-Savon maakuntahallitus käsitteli tänään kokouksessaan maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen kokoonpanoa. Toimielimeen nimetään 25 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Maakuntahallitus kiinnitti huomiota tasa-arvolain vaatimukseen, jonka mukaan tulevien maakuntien toimielimissä on noudatettava kiintiö- ja tasapuolisuussäännöksiä vastaavalla tavalla kuin valtion ja kuntien toimielimissä.

Muissa maakuntien toimielimissä kuin maakuntavaltuustoissa tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia. Maakuntien yhtiöiden hallituksissa on oltava tasapuolisesti miehiä ja naisia. Samaa säännöstä noudatetaan myös väliaikaisessa toimielimessä.

Pohjois-Savon valmistelutoimielimen kokoonpano oli muodostumassa miesvaltaiseksi, joten maakuntahallitus päätti pyytää kunnilta uusia esityksiä naisjäseniksi.

Maakunnan ylin päättävä toimielin tulee olemaan vaaleilla valittava maakuntavaltuusto. Väliaikainen toimielin valmistelee maakunnan käynnistämistä siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu.

Väliaikainen toimielin aloittaa toimintansa lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

Ajankohtaista

Maakuntauudistukseen tarvitaan lisää vapautta, kansanvaltaisuutta ja nopealiikkeisyyttä

Pohjois-Savon maakuntahallitus pitää maakuntauudistusta lähtökohdiltaan hyvänä ja tarpeellisena. Tiukkaan valtion ohjaukseen ja kansanvaltaisuuden puutteellisuuteen se kuitenkin suhtautuu kriittisesti.

16 työryhmää kokoamaan täyden palvelun maakuntaa

Pohjois-Savon maakuntauudistuksen esivalmistelun valmisteluryhmä kokoontui torstaina 6. lokakuuta. Valmisteluryhmä hyväksyi maakuntauudistukseen tähtäävän toimintasuunnitelman 1.10.2016–30.6.2017 väliseksi ajaksi.

Elsa Parosesta Pohjois-Savon muutosjohtaja

Elsa Paronen on valittu Pohjois-Savon maakuntauudistuksen muutosjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä lokakuun alussa.

Maakuntauudistus kiinnosti työnhakijoita

Pohjois-Savon maakuntauudistuksen rekrytoinnit saivat työnhakijat liikkeelle. Kolmeen tehtävään tuli lähes pari sataa hakemusta. Muutosjohtajan paikkaa tavoitteli 15 ja kahta projektiassistentin paikkaa yhteensä 175 hakijaa.

Maakuntauudistus vauhtiin Pohjois-Savossa

Maakuntauudistuksen esivalmistelun valmisteluryhmän järjestäytymiskokous pidettiin torstaina 8. syyskuuta Kuopiossa. Ryhmän toimeksianto kestää esivalmisteluvaiheen loppuun 30.6.2017 saakka.