Uusi Pohjois-Savo – täyden palvelun maakunta

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on koskaan tehty. Tavoitteena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

 

Pohjois-Savon väliaikaishallintoon esitetään 12-jäsenistä toimielintä

ma 24. huhtikuuta 2017 14.00.00

Pohjois-Savon maakuntahallitus pyytää maakunta- ja sote-uudistuksessa mukana olevia organisaatioita nimeämään edustajat väliaikaiseen valmistelutoimielimeen toukokuun loppuun mennessä. Maakuntahallitus esittää, että toimielimeen valitaan 12 jäsentä ja heille varajäsenet.

Esityksen mukaan Pohjois-Savon kunnista ja perusterveyden- ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueilta toimielimeen valittaisiin yhteensä kuusi jäsentä. Sairaanhoitopiiristä ja erityishuoltopiiristä tulee kaksi jäsentä.

Pohjois-Savon liitto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, työ- ja elinkeinotoimisto sekä pelastuslaitos saisivat kukin yhden paikan.

Lisäksi valtion ja kunta-alan pääsopijajärjestöjä pyydetään nimeämään neljä varsinaista ja neljä varajäsentä asiantuntijoiksi väliaikaishallinnon kokouksiin edustamaan henkilöstöä.

Väliaikainen valmistelutoimielin tulee vastaamaan uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttämään päätösvaltaa ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka.

Valmistelutoimielin voi tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia määräaikaisesti korkeintaan vuoden 2019 loppuun saakka. Toimielin ei valmistele poliittisia linjauksia vaativia päätöksiä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan uudet maakunnat oli tarkoitus perustaa julkisoikeudellisina yhteisöinä 1.7.2017 alkaen. Aikataulu voi kuitenkin siirtyä syksyyn, mikäli maakuntalaki ei ehdi tulla voimaan.

Maakuntien varsinainen toiminta alkaa vaiheittain 1.3.2018 uusien maakuntavaltuustojen toimikauden alkaessa. Tehtävien järjestämisvastuu ja henkilöstö siirtyvät maakunnille kokonaisuudessaan 1.1.2019.

Ajankohtaista

Maakuntauudistukseen tarvitaan lisää vapautta, kansanvaltaisuutta ja nopealiikkeisyyttä

Pohjois-Savon maakuntahallitus pitää maakuntauudistusta lähtökohdiltaan hyvänä ja tarpeellisena. Tiukkaan valtion ohjaukseen ja kansanvaltaisuuden puutteellisuuteen se kuitenkin suhtautuu kriittisesti.

16 työryhmää kokoamaan täyden palvelun maakuntaa

Pohjois-Savon maakuntauudistuksen esivalmistelun valmisteluryhmä kokoontui torstaina 6. lokakuuta. Valmisteluryhmä hyväksyi maakuntauudistukseen tähtäävän toimintasuunnitelman 1.10.2016–30.6.2017 väliseksi ajaksi.

Elsa Parosesta Pohjois-Savon muutosjohtaja

Elsa Paronen on valittu Pohjois-Savon maakuntauudistuksen muutosjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä lokakuun alussa.

Maakuntauudistus kiinnosti työnhakijoita

Pohjois-Savon maakuntauudistuksen rekrytoinnit saivat työnhakijat liikkeelle. Kolmeen tehtävään tuli lähes pari sataa hakemusta. Muutosjohtajan paikkaa tavoitteli 15 ja kahta projektiassistentin paikkaa yhteensä 175 hakijaa.

Maakuntauudistus vauhtiin Pohjois-Savossa

Maakuntauudistuksen esivalmistelun valmisteluryhmän järjestäytymiskokous pidettiin torstaina 8. syyskuuta Kuopiossa. Ryhmän toimeksianto kestää esivalmisteluvaiheen loppuun 30.6.2017 saakka.