Uusi Pohjois-Savo – täyden palvelun maakunta

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on koskaan tehty. Tavoitteena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

 

Pohjois-Savon väliaikaishallintoon esitetään 12-jäsenistä toimielintä

ma 24. huhtikuuta 2017 14.00.00

Pohjois-Savon maakuntahallitus pyytää maakunta- ja sote-uudistuksessa mukana olevia organisaatioita nimeämään edustajat väliaikaiseen valmistelutoimielimeen toukokuun loppuun mennessä. Maakuntahallitus esittää, että toimielimeen valitaan 12 jäsentä ja heille varajäsenet.

Esityksen mukaan Pohjois-Savon kunnista ja perusterveyden- ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueilta toimielimeen valittaisiin yhteensä kuusi jäsentä. Sairaanhoitopiiristä ja erityishuoltopiiristä tulee kaksi jäsentä.

Pohjois-Savon liitto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, työ- ja elinkeinotoimisto sekä pelastuslaitos saisivat kukin yhden paikan.

Lisäksi valtion ja kunta-alan pääsopijajärjestöjä pyydetään nimeämään neljä varsinaista ja neljä varajäsentä asiantuntijoiksi väliaikaishallinnon kokouksiin edustamaan henkilöstöä.

Väliaikainen valmistelutoimielin tulee vastaamaan uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttämään päätösvaltaa ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka.

Valmistelutoimielin voi tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia määräaikaisesti korkeintaan vuoden 2019 loppuun saakka. Toimielin ei valmistele poliittisia linjauksia vaativia päätöksiä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan uudet maakunnat oli tarkoitus perustaa julkisoikeudellisina yhteisöinä 1.7.2017 alkaen. Aikataulu voi kuitenkin siirtyä syksyyn, mikäli maakuntalaki ei ehdi tulla voimaan.

Maakuntien varsinainen toiminta alkaa vaiheittain 1.3.2018 uusien maakuntavaltuustojen toimikauden alkaessa. Tehtävien järjestämisvastuu ja henkilöstö siirtyvät maakunnille kokonaisuudessaan 1.1.2019.

Ajankohtaista

Sukupuolten tasa-arvo näkyy Pohjois-Savon valmistelutoimielimen valinnoissa

Pohjois-Savon maakuntahallitus käsitteli tänään kokouksessaan maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen kokoonpanoa. Maakuntahallitus päätti pyytää kunnilta uusia esityksiä naisjäseniksi.

Maakunnan väliaikaishallinto käynnistymässä

Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalvelu- eli PoSoTe-uudistus siirtyy kesäkuun alkupuolella suunnittelusta toimenpanoon väliaikaishallinnon perustamisella.

Pohjois-Savon väliaikaishallintoon esitetään 12-jäsenistä toimielintä

Pohjois-Savon maakuntahallitus pyytää maakunta- ja sote-uudistuksessa mukana olevia organisaatioita nimeämään edustajat väliaikaiseen valmistelutoimielimeen toukokuun loppuun mennessä.

Valmisteluryhmä huolissaan liian raskaasta hallinnosta

Hallituksen tavoite ketteristä maakunnista ei toteudu, jos lakiluonnokseen ei tule muutoksia.

Henkilöstö ja elinkeinoelämä vahvasti mukana uuden maakunnan rakentamisessa

Pohjois-Savon uutta maakuntavirastoa valmistelee 17 työryhmää, joiden työn käynnistyminen oli esillä maakuntauudistuksen valmisteluryhmän kokouksessa torstaina 27. lokakuuta.