Pohjois-Savon valtuuskunta

Pohjois-Savon valtuuskunta perustettiin vuonna 2000. Valtuuskunnan jäsenet ovat lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla maassa ja maan rajojen ulkopuolella toimivia talous-, yhteiskunta-, tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajia, joilla on siteitä Pohjois-Savoon.

Valtuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edesauttaa Pohjois-Savon kehittymistä aloitteilla, neuvonnalla ja muilla sopivilla tavoilla. Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää samassa yhteydessä ajankohtaisiin aiheisiin liittyvän seminaarin. Valtuuskunnan talviseminaari järjestetään yleensä Helsingissä ja kesäseminaari Pohjois-Savossa.

Tällä hetkellä valtuuskuntaan kuuluu 147 jäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Päivi Lipponen,  varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Pirjo Airaksinen. Valtuuskunnan sihteeri on aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta.

15.2.2017 pidetyn Taas ees 100-vuotta savolaisia seminaarin aineisto löytyy ao. linkistä

http://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/tapahtuma/talviseminaari-taas-ees-100-vuotta-savolaisia.html 

Pohjois-Savon valtuuskunnan toiminnan käytännön toteutusta varten on perustettu työvaliokunta, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • toimitusjohtaja, FT  Päivi Lipponen (pj.)
  • toimitusjohtaja Pirjo Airaksinen (vpj.)
  • viestintäjohtaja Merja Haverinen
  • varainhoidon johtaja Jukka Pirskanen
  • professori Kaj Husman
  • TK Matias Koponen

sekä Pohjois-Savon liiton edustajina

  • maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki
  • maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen
  • maakuntajohtaja Marko Korhonen
  • aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa (siht.)