Itä-Suomi yhteistyö

Suomeen on muodostunut maakuntien liittojen perustamana neljä suuraluetta. Pohjois-Savon liitto on perustanut yhdessä Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan kanssa Itä-Suomen neuvottelukunnan, jonka puitteissa tehdään tiivistä, maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Se edistää yhteisiä itäsuomalaisia asioita, antaa muun muassa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia.

Lisäksi Pohjois-Savon liitto on asia- ja hankekohtaisesti yhteistyössä eri maakuntien, myös Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen, kanssa erityisesti infrastruktuurihankkeissa.

Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontuu vuosittain 4-6 kertaa.