Asiantuntijatyöryhmät

Asiantuntijatyöryhmillä merkittävä rooli liiton työssä. Lakisääteisissä ja muissa työryhmissä valmistellaan maakunnan kehittämisen ja sen keskeisten osa-alueiden väliset linjaukset. Työryhmät ovat monipuoliseen osaamiseen perustuvia asiantuntijaelimiä.

Savonet-ryhmä

Pohjoissavolaisten elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden verkoston, Savonetin, tavoitteena on vahvistaa maakunnallista, seutujen keskinäistä yhteistyötä ja luoda merkittävää synergiaa elinkeinojen kehittämistyöhön. Yhteistyöstä on tehty sopimus. Savonet on toiminut vuodesta 1997 lähtien.

Sopimusosapuolia ovat Navitas Kehitys Oy, Kuopion seudun kuntien elinkeino-organisaatiot, Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy, Kuopion yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus, Pohjois-Savon liitto, Savon Teknia Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Iisalmen elinkeinopalvelut. Vuonna 2015 ryhmän puheenjohtajana toimii Jouko Laitinen Navitas Kehitys Oy:stä.

Maakuntahallitus päätti 22.4.2013 jatkaa Savonetin toimintaa uudelle valtuustokaudelle 2013–2016.

Muut asiantuntijaryhmät

  • Kuntaloustyöryhmä
  • Ikäihmisten valtuuskunta
  • IT-yhteistyöryhmä
  • Maakuntakaavoituksen työryhmät