Yhteistyö ja edunajaminen


Edunajaminen ja yhteistoiminta ovat jatkuvia prosesseja. Edunajaminen ja yhteistoiminta ovat kaikkien päävastuualueiden jokapäiväistä toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Edunajamisen ja yhteistoiminnan sisältö sekä merkitys vaihtelevat vuosittain. Liiton kaikessa toiminnassa korostuu jokapäiväinen yhteistyö kuntien kanssa ja kuntalaisten parhaaksi. Yhä merkittävämpää on yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa Pohjois-Savossa.

Erityisesti EU:n toimenpideohjelmien toteuttaminen on lisännyt ja lisää vaatimuksia onnistua kansainvälisessä edunajamisessa.

Edunajamisen ja yhteistoiminnan sisältöä linjaa maakuntahallitus. Edunajamista ja yhteistoimintaa sekä tiedottamista johtaa ja siitä vastaa liiton organisaatiossa maakuntajohtaja.

Pohjois-Savon liitto Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen yhteistyön puheenjohtaja vuonna 2019

Pohjois-Savon liitto vastaa vuonna 2019 Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen yhteistyön puheenjohtajuudesta. Pohjois-Savon liiton vastuulla on järjestää mm. Itä- Suomen neuvottelukunnan sekä Itä- ja Pohjois-Suomen nevottelukuntien kokoukset, Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous ja lisäksi Pohjois-Savolla on puheenjohtajuus monissa teemakohtaisissa ylimaakunnallisissa ryhmissä (esim. rakennerahasto-ohjelman valmistelu, Itä-Suomen liikennejärjestelmä). 

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Janna Merenniemi, janna.merenniemi(at)pohjois-savo.fi, 044 714 2620

Pohjois-Savon puheenjohtajuusvuoden 2019 tilaisuuksia