Maakuntasuunnitelma vuoteen 2030

 
Maakuntasuunnitelmassa käsitellään Pohjois-Savon väestö- ja työpaikkatavoitteet sekä kehittämisen tärkeimmät strategiset valinnat, innovaatiokärjet. Suunnitelmassa kuvataan innovaatiokärkien tavoitteet ja osoitetaan kärkien osaamis- ja kehittämisresurssit.

Maakunta vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa maakunnan suunnittelulla. Maakuntasuunnitelmassa esitetään maakunnan tavoiteltu kehitys 20-30 vuoden päähän ja ilmaistaan maakunnan kehittämistahto. Suunnitelma laaditaan yhteistyönä ja siinä vahvistetaan omista lähtökohdista luotu visio, tavoitteet ja kehittämisstrategia.

Maakuntasuunnitelmassa käsitellään yhteiskunnan osa-alueita mm. väestö, talous ja elinkeinot, aluerakenne, liikenne, energia, asuminen ja ympäristö, koulutus ja osaaminen, kuntatalous sekä hyvinvointipalvelut.

Suunnitelma on osa maakunnan lakisääteistä suunnittelujärjestelmää, jossa muina osina ovat maakuntakaava ja maakuntaohjelma.

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta päättää maakuntavaltuusto nelivuotiskausittain. Suunnitelman laatimista johtaa maakunnan liitto.

Maakuntasuunnitelma 2040 –luonnos nähtävillä Maakuntaohjelmaan 2018 – 2021 sisältyvänä osana: www.pohjois-savo.fi/mako2018-2021