Maakuntaohjelma vuosille 2014–2017


Maakuntaohjelmassa esitetään linjaukset ja toimintakokonaisuudet tavoitteiden saavuttamiseksi neljällä toimintalinjalla (TL). Niiden avulla esitellään kärkiin kohdistettavia kehittämistoimia.

Liitteissä ovat ohjelman valmisteluprosessin kuvaus, tavoitteiden ja seurannan indikaattorit, maakunnan nykytilan kuvaus, yhteenveto arvioidusta rahoituksesta sekä tiivistelmä maakuntaohjelman ympäristövaikutuksista.

Maakuntaohjelmaa toteutetaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla, millä kohdennetaan rahoitukset toimijoittain. Nämä tehdään vuoden tai kahden välein. Viranomaisten tulee lain mukaan ottaa maakuntaohjelmat toiminnassaan huomioon ja edistää niiden toteutumista.

Maasuunnitelma ja maakuntaohjelma ovat lakisääteisiä aluekehitysohjelmia. Asiakirjat laaditaan valtuustokausittain. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt suunnitelman ja ohjelman 11.11.2013.

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelma vuosille 2014–2017 on koottu samaan asiakirjaan.

Maakuntaohjelma vuosille 2018-2021

Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2018–2021 ja sen ympäristöarvioinnin laadinnan aloittaminen

Maakuntahallitus hyväksyi 24.10.2016 Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 työohjelman ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman ja käynnistää niiden nähtäville asettamisella maakuntaohjelman ja ympäristöarvioinnin laatimisen.

Asiaa koskeva kuulutus julkaistiin maakunnan pääsanomalehdissä ja Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla. Asiakirja oli nähtävillä 1.11.-30.11.2016 Pohjois-Savon liiton ilmoitustaululla ja Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla. Kuulutus ja asiakirja ovat liitteinä alla.