Maakuntaohjelma vuosille 2018-2021

 

Maakuntaohjelma sisältää myös maakuntasuunnitelman vuoteen 2040. Maakuntasuunnitelmassa linjataan kehittämisen kärkialat ja tavoiteltu väestökehitys. Maakuntaohjelmassa esitetään Pohjois-Savon aluekehittämistoimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöselostuksessa arvioidaan maakuntaohjelman toteuttamisen ympäristövaikutukset.

Maakuntaohjelman valmistelun vaiheet:

  • 26.6.2017 maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2018 - 2021 ja sen ympäristöselostuksen luonnokset julkisesti nähtäville 1.7. - 31.8.2017
  • 25.9.2017 maakuntahallitus totesi saadut lausunnot ja esitetyt vastineet ja nii­den perusteella tehdyt muutokset asiakirjoihin ja ohjeisti ohjelman viimeistelyä
  • 12. - 13.10.2017 maakuntavaltuuston koulutus- ja maakuntaohjelmaseminaari
  • 30.10.2017 maakuntahallitus hyväksyy maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi
  • 27.11.2017 maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen
  • 18.12.2017 maakuntahallitus päättää maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöönpanosta: tiedotus ja päätöksen nähtäville pano
  • Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten seuranta valituilla indikaattoreilla

Lisätietoja maakuntaohjelmasta antaa aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen 044 714 2626 jari.jaaskelainen@pohjois-savo.fi ja aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

Pohjois-Savon liiton vaihde 017 550 1400

Maakuntaohjelma vuosille 2014–2017


Maakuntaohjelmassa esitetään linjaukset ja toimintakokonaisuudet tavoitteiden saavuttamiseksi neljällä toimintalinjalla (TL). Niiden avulla esitellään kärkiin kohdistettavia kehittämistoimia.

Liitteissä ovat ohjelman valmisteluprosessin kuvaus, tavoitteiden ja seurannan indikaattorit, maakunnan nykytilan kuvaus, yhteenveto arvioidusta rahoituksesta sekä tiivistelmä maakuntaohjelman ympäristövaikutuksista.

Maakuntaohjelmaa toteutetaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla, millä kohdennetaan rahoitukset toimijoittain. Nämä tehdään vuoden tai kahden välein. Viranomaisten tulee lain mukaan ottaa maakuntaohjelmat toiminnassaan huomioon ja edistää niiden toteutumista.

Maasuunnitelma ja maakuntaohjelma ovat lakisääteisiä aluekehitysohjelmia. Asiakirjat laaditaan valtuustokausittain. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt suunnitelman ja ohjelman 11.11.2013.

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelma vuosille 2014–2017 on koottu samaan asiakirjaan.