Maakuntasuunnitelma vuoteen 2040 ja maakuntaohjelma vuosille 2018-2021

 

Maakuntaohjelma sisältää myös maakuntasuunnitelman vuoteen 2040. Maakuntasuunnitelmassa linjataan kehittämisen kärkialat ja tavoiteltu väestökehitys. Maakuntaohjelmassa esitetään Pohjois-Savon aluekehittämistoimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöselostuksessa arvioidaan maakuntaohjelman toteuttamisen ympäristövaikutukset.

Lisätietoja maakuntaohjelmasta antaa aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen 044 714 2626 jari.jaaskelainen@pohjois-savo.fi ja aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

Pohjois-Savon liiton vaihde 017 550 1400