Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois-Savon tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, keskeiset toimenpiteet ja hankekokonaisuudet sekä suunnitelman toimenpiteiden rahoittamiseksi. Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös EU:n rakennerahastovaroilla tuettavan toiminnan sekä EU-rahoituksen kohdentamisen.

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2018–2019 on laadittu yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, kuntien, oppilaitosten, elinkeinoelämän sekä maakunnan kehittämisen kannalta muiden keskeisten tahojen kanssa.

Suunnitelmassa esitetään maakuntaohjelman toteuttamisen lähivuosien toimenpiteet. Lisäksi asiakirjassa on kuvattu Pohjois-Savon keskeiset edunajamisasiat:

 • Ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen resurssit
 • Pelastusopiston ja Kriisinhallintakeskuksen toimintojen kehittäminen ja turvaaminen
 • Neurokeskus-osaamiskeskittymän käynnistymisen turvaaminen
 • Kuopion tavara- ja henkilöratapihan perusparantaminen
 • Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki -radan sähköistys ja Yara–Siilinjärvi -radan (5 km) sähköistys
 • Valtatien 5 kehittäminen (Siilinjärvi–Iisalmi)
 • Valtatien 9 kehittäminen
 • Rautateiden osto- ja velvoiteliikenne
 • Finnpulp-hanke/infran parantamistarpeet: tien siirron ja rautatien rakentaminen Sorsasalossa sekä 110 kV sähköjohdon rakentaminen, puunhankinnan paranta-mispaineet väyläverkolle
 • Kuljetustuen jatkuminen ja rahoitustason nostaminen
 • Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (Trans-European Transport Networks)
 • Tulevaisuudessa Helsinki–Pietari -rata Kouvolan kautta huomioiden Itä-Suomen yhteydet sekä Pietariin että Helsinkiin
 • Kuopion kaupungin kasvusopimusmenettely ja Kuopion seudun MAL-sopimus
 • Saimaan kanavan sulkujen perusparantaminen

Ylimaakunnallisia hanke-esityksiä on valmisteltu yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen muiden maakuntien kanssa. Maakuntien yhteishankkeet liittyvät EU:n koheesiovarojen varmistamiseen 2020 jälkeisellä ohjelmakaudella, laajakaista-hankkeen toteutuksen jatkuvuuden varmistamiseen sekä koillisväylän tietoliikennekaapelin rakentamiseen valmistautumiseen.