Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois-Savon mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, keskeiset toimenpiteet ja hankekokonaisuudet sekä suunnitelman toimenpiteiden rahoittamiseksi. Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös EU:n rakennerahastovaroilla tuettavan toiminnan sekä EU-rahoituksen kohdentamisen.

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2017–2018 on laadittu yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, kuntien, oppilaitosten, elinkeinoelämän sekä maakunnan kehittämisen kannalta muiden keskeisten tahojen kanssa.

Suunnitelmassa esitetään Pohjois-Savon keskeiset edunajamisasiat:

 • Ammattikorkoeakoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen resurssit
 • Pelastusopistossa toteutettavan palopäällystökoulutuksen turvaaminen Kuopiossa
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA:n toimintojen siirtyminen vaiheittain Kuopioon
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Kuopioon
 • Kuopion tavara- ja henkilöratapihan perusparantaminen
 • Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki -radan sähköistys ja Yara–Siilinjärvi -radan (5 km) sähköistys
 • Valtatien 5 kehittäminen (Siilinjärvi–Iisalmi–Kajaani-Kuusamo)
 • Valtatien 9 kehittäminen välillä Keski-Suomen maakunnanraja–Vehmasmäki (Kuopio)
 • Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (Trans-European Transport Networks)
 • Tulevaisuudessa Helsinki–Pietari -rata Kouvolan kautta huomioiden Itä-Suomen yhteydet sekä Pietariin että Helsinkiin
 • Savonradan perusparantaminen puuttuvilta osin ja nopeustason nosto välillä Kouvola–Iisalmi, myöhemmin Kajaaniin saakka

Ylimaakunnallisia hanke-esityksiä on valmisteltu yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen muiden maakuntien kanssa. Maakuntien yhteishankkeet liittyvät laajakaista-hankkeen toteutuksen varmistaminen harvaan asutuilla alueilla sekä elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kanta-, seutu- ja yhdysteiden sekä yksityisteiden parantamiseen ja ylläpitoon.