Yhdistelmäkaava

Vahvistetut viisi maakuntakaavaa on koottu yhdistelmäkaavaksi kaavakarttojen, merkintöjen ja määräysten ja paikkatietoaineistojen (ArcGIS) osalta. Suunnittelukäyttöön on laadittu Excel -taulukko voimassa olevista kaavamerkinnöistä (linkki). Kaava-aineisto on myös maanmittauslaitoksen hallinnoimassa Paikkatietoikkunassa ja ympäristöhallinnon Liiteri -palvelussa.

Tutustu maakuntakaavojen laatimisen vaiheisiin lyhyesti aikajanalla (linkki)

Yhdistelmäkartat sekä merkinnät ja määräykset