Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe: luonnosvaihtoehdot nähtävillä

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaihe on nähtävillä 11.1.-14.3.2022 Pohjois-Savon kuntien toimistoissa ja internetsivuilla, Pohjois-Savon liitossa sekä liiton verkkosivuilla. Selvitysaineisto on nähtävillä vain tällä verkkosivulla. Kuulutus (pdf)

Maakuntakaavasta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa: VE1 Kyvykäs uudistuja ja VE2 Rohkea kasvaja.

Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia: 1. aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen, 2. liikennejärjestelmä, 3. viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus, 4. luonnonvarat, 5. kulttuuriympäristö, 6. energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto ja 7. muut teemat. Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos.

Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestetään alueellisina etätilaisuuksina (Teams)
- Kuopion seutu ja Koillis-Savo 25.1. klo 17-19 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
- Varkauden seutu ja Sisä-Savo 27.1. klo 17-19 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
- Ylä-Savo 1.2. klo 17-19 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Kaavaluonnosten esittelydiat (pdf)

Lataa tästä

Kaavaselvitykset

Anna palautetta

Voit lähettää palautetta kaavaluonnosvaihtoehdoista 14.3.2022 klo 15.00 mennessä tällä lomakkeella. Nimesi ja sähköpostiosoitteesi eivät näy kaava-asiakirjoissa.


Kaavatyön vaiheet

  • Maakuntahallitus hyväksyi luonnosvaihtoehdot valmisteluaineistoineen ja asettaa ne nähtäville tammikuussa kahden kuukauden ajaksi, 22.11.2021 § 53
  • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet, 25.10.2021 § 38
  • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitykset sekä maakuntakaavan vireilletulon kuuluttamisesta ja OAS:n nähtäville asettamisesta Joroisissa, 21.06.2021 § 96
  • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet sekä siihen tehtävät päivitykset, 25.11.2019 § 143

  • Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen selvityksiä; maa-aineskysely ja maisema-alueiden päivitysinventointi, 26.8.2019 § 96
  • Maakuntahallitus päätti kaavatyön vireilletulosta kuuluttamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta, 26.8.2019 § 95

Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje »

Poistu postituslistalta »