Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:
maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa:
1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe käynnistetään vuonna 2019.

Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista. Tämä tarkoittaa myös valintoja kaavaprosessissa. Prosessiin otetaan mukaan v. 2019 Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta.

Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe on edennyt kaavaehdotukseen. Esittelydiat (pdf)

KUULUTUS

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 27.6.-15.8.2018 Pohjois-Savon liitossa, liiton verkkosivulla www.pohjois-savo.fi/psmk2040 sekä Pohjois-Savon kuntien virastoissa. Kaavaehdotuksen selvitys- ja muu tausta-aineisto on nähtävillä vain sähköisesti. Pohjois-Savon liiton tilojen ollessa heinäkuussa kiinni, ohje kaava-aineistoon tutustumiseen löytyy liiton ulko-oven opasteesta, os. Sepänkatu 1, Kuopio.

Kaavassa on käsitelty vähittäiskaupan suuryksiköitä, puuterminaaleja, soidensuojelualueita, peltoja, sähkönsiirtolinjoja, ampumarata- ja moottoriurheilualueita ja ajoharjoitteluratoja, puolustusvoimien alueita, geoenergiaa, kaivostoimintojen alueita ja suojavyöhykkeitä Siilinjärven Yaran kaivoksen osalta sekä Päijänne-Saimaa kanavavarausta. Lisäksi kaavassa kumotaan yksittäisiä tuulivoima- ja turvetuotantoalueita.

Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutuksensa 15.8.2018 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai osoitteeseen Pohjois-Savon liitto, PL 247, 70101 Kuopio. Muistutuksen voi jättää sähköisesti myös osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040.

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus on 6.8.2018 klo 17-19 Siilinjärven kunnantalolla valtuustosalissa, os. Kasurilantie 1. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lisätiedot: suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646 ja kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609, heinäkuun aikana Patrick Hublin 044 714 2683 tai Harri Aaltonen 0400 621 030.

Kuopio 18.6.2018
POHJOIS-SAVON MAAKUNTAHALLITUS

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus nähtävillä 27.6.-15.8.2018

Kaavaselvitykset

Anna palautetta

Voit lähettää palautetta kaavaehdotuksesta alla olevalla lomakkeella. Muistathan ilmoittaa, mitä merkintää/maankäyttöluokkaa palautteesi koskee. Kokoamme kaavasta lausunnonantoaikana 27.6.-15.8.2018 saadun palautteen yhteen ja laadimme niihin vastineet. Muistathan ilmoittaa lomakkeella myös yhteystietosi, jos haluat vastineen palautteeseesi. Nimesi ja sähköpostiosoitteesi eivät näy virallisissa kaava-asiakirjoissa.

Kaavatyön vaiheet

  • Maakuntakaava voimaan, tavoite tammikuu 2019
  • Maakuntakaavan hyväksyminen (19.11.2018)
  • Maakuntakaavan hyväksyminen maakuntavaltuuston käsittelyyn (29.10.2018)
  • Kaavaehdotuksen palautteen ja vastineiden hyväksyminen (24.9.2018)
  • Kaavaehdotus nähtävillä 27.6.-15.8.2018
  • II viranomaisneuvottelu 15.5.2018
  • Lausunnot kaavaehdotuksesta viranomaisilta ja yhteisöiltä 28.3.-30.4.2018. Lausunnot (49 kpl) ja niihin laaditut vastineet 21.5.2018 § 70
  • Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen nähtävillä 7.11.-15.12.2017. Lausunnot (33 kpl) ja muistutukset (38 kpl) ja niihin laaditut vastineet 29.1.2018 § 6
  • I viranomaisneuvottelu 20.3.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.1.-28.2.2017 ja lausunnoilla 10.5.-15.6.2017. Palaute (22 kpl) ja lausunnot (38 kpl) ja niihin laaditut vastineet 26.6.2017 § 96

Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje »

Poistu postituslistalta »