Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:
maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa:
1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe käynnistetään vuonna 2019.

Pohjois-Savon maakuntahallitus käynnisti 23.1.2017 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnan 1. vaiheen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli MRL:n 63 §:n mukaisesti nähtävillä 30.1.-28.2.2017 sekä lausunnoilla 10.5.-15.6.2017.

1. vaiheen luonnos ja valmisteluaineisto ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.11.-15.12.2017.

Kaavaluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestetään:

  • Kuopiossa 7.11. klo 14-16 Pohjois-Savon liitto, maakuntasali. (Sepänkatu 1A) Ohjelma (pdf)
  • Iisalmessa 15.11. klo 16-17.30 Kulttuurikeskus, Karl Collan -Sali. (Kirkkopuistonkatu 9)
  • Varkaudessa 21.11. klo 16-17.30 Navitas 1, Ankkuri 1-2. (Wredenkatu 2)
    Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Tilaisuuksien esittelyaineisto:

Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista. Tämä tarkoittaa myös valintoja kaavaprosessissa. Prosessiin otetaan mukaan v. 2019 Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta.

Tarkistamisen 1. vaiheen teemoja ovat:

Teemat voivat täsmentyä suunnittelun edetessä.

1. vaiheen luonnos ja valmisteluaineisto

Kaavaselvitykset

Anna palautetta

Voit lähettää palautetta kaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta alla olevalla lomakkeella. Muistathan ilmoittaa, mitä merkintää/maankäyttöluokkaa palautteesi koskee. Kokoamme kaavasta lausunnonantoaikana 7.11.–15.12.2017 saadun palautteen yhteen ja laadimme niihin vastineet. Muistathan ilmoittaa lomakkeella myös yhteystietosi, jos haluat vastineen palautteeseesi. Nimesi ja sähköpostiosoitteesi eivät näy virallisissa kaava-asiakirjoissa.