Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava

Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava ohjaa seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen sijoittumista maisemallisesti kestäville, tekniset edellytykset täyttäville alueille luonnon ja asutuksen asettamien reunaehtojen puitteissa. Maakuntakaavassa on osoitettu Pohjois-Savon 18 tuulivoima-alueen lisäksi Kuopion lentoaseman päivitetty melualue ja melualueen muutoksesta aiheutuvat tarkistukset alueen muihin maankäyttömerkintöihin.

Maakuntakaava esitetään 1:200 000 –mittakaavassa ja tarkistukset voimassa oleviin maakuntakaavoihin mittakaavassa 1:100 000.

Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 15.1.2014. Kaavaa on täydennetty yhdellä potentiaalisella tuulivoima-alueella 1.6.2016 vahvistuneen kaupan maakuntakaavan yhteydessä.

Lataa tästä

Kaavaselvitykset

Päätökset