Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:
maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa:
1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe käynnistetään vuonna 2019.

Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista. Tämä tarkoittaa myös valintoja kaavaprosessissa. Prosessiin otetaan mukaan v. 2020 Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta.

1. vaiheessa on käsitelty lainsäädännön muutoksista johtuvia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä, seurannassa ja sidostyhmäneuvotteluissa esille nousseita teemoja, kuten vähittäiskaupan suuryksiköt, tavaraliikenteen terminaalit, soidensuojelualueet, pellot, sähkönsiirtolinjat, ampumaradat, moottoriurheilu- ja ajoharjoitteluradat, puolustusvoimien alueet ja suojavyöhykkeet, geoenergia, kaivostoimintojen alueet ja suojavyöhykkeet Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen kohdalla, Päijänne-Saimaa -kanava, vt5 Leppävirran keskustan kohdalla, puolustusvoimia haittaavat tuulivoima-alueet sekä turvetuotannosta poistuvat alueet. Tavoitteena on

 • valtakunnallisten ja maakunnallisten intressien tunnistaminen, niihin keskittyminen
 • kaavan strategisuus, riittävä yleispiirteisyys, joustavuus
 • kaavan yhteys maakuntasuunnitelmaan ja maakuntastrategiaan
 • että tarkistuksen 1. ja 2. vaihe muodostavat yhdessä Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, jolloin kaava on yhtenä karttana ja selostuksena.

Maakunnan väestötavoite 2040 on asetettu nykyisen tavoitteen ja tavoite + tason väliin. Tavoitteen mukaan Pohjois-Savossa on 253 467 - 278 367 asukasta vuonna 2040. Tavoite sisältää Pohjois-Savoon liittyvän Joroisten kunnan väestömäärän.

Maakuntakaavan hyväksymismittakaava on 1:200 000.

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan 19.11.2018. Maakuntakaava on tullut voimaan 1.2.2019 alueen kunnissa julkaistulla kuulutuksella (pdf).

Lataa tästä

Kaavaselvitykset

Kaavatyön vaiheet

 • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset kaavan toimeenpanoa koskevista valituksista, 25.3.2019 § 42
 • Maakuntakaava voimaan 1.2.2019 alueen kunnissa julkaistavalla kuulutuksella (pdf).
 • Toimeenpanopäätös maakuntakaavan voimaantulosta, 28.1.2019 § 5

 • Maakuntakaavan hyväksyminen 19.11.2018 § 21
 • Maakuntakaavan hyväksyminen maakuntavaltuuston käsittelyyn 29.10.2018 § 145
 • Kaavaehdotus nähtävillä 27.6.-15.8.2018. Lausunnot (30 kpl) ja muistutukset (47 kpl) sekä niihin laaditut vastineet 23.9.2018 § 132
 • II viranomaisneuvottelu 15.5.2018
 • Lausunnot kaavaehdotuksesta viranomaisilta ja yhteisöiltä 28.3.-30.4.2018. Lausunnot (49 kpl) ja niihin laaditut vastineet 21.5.2018 § 70
 • Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen nähtävillä 7.11.-15.12.2017. Lausunnot (33 kpl) ja muistutukset (38 kpl) sekä niihin laaditut vastineet. Päivitykset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 29.1.2018 § 6 
 • I viranomaisneuvottelu 20.3.2017
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.1.-28.2.2017 ja lausunnoilla 10.5.-15.6.2017. Palaute (22 kpl) ja lausunnot (38 kpl) ja niihin laaditut vastineet. Päivitykset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 26.6.2017 § 96
 • Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe käynnistyi maakuntahallituksen päätöksellä. Kaavoituskatsaus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2017 § 7

Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje »

Poistu postituslistalta »