Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:
maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa:
1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe vuosina 2019-2023.

Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista.

1. vaiheessa on käsitelty vähittäiskaupan suuryksiköt, tavaraliikenteen terminaalit, soidensuojelualueet, pellot, sähkönsiirtolinjat, ampumaradat, moottoriurheilu- ja ajoharjoitteluradat, puolustusvoimien alueet ja suojavyöhykkeet, geoenergia, kaivostoimintojen alueet ja suojavyöhykkeet Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen kohdalla, Päijänne-Saimaa -kanava, vt5 Leppävirran keskustan kohdalla, puolustusvoimia haittaavat tuulivoima-alueet sekä turvetuotannosta poistuvat alueet. Tavoitteena on

 • valtakunnallisten ja maakunnallisten intressien tunnistaminen, niihin keskittyminen
 • kaavan strategisuus, riittävä yleispiirteisyys, joustavuus
 • kaavan yhteys maakuntasuunnitelmaan ja maakuntastrategiaan
 • että tarkistuksen 1. ja 2. vaihe muodostavat yhdessä Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040.

Maakuntakaavan hyväksymismittakaava on 1:200 000.

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan 19.11.2018. Maakuntakaava on tullut voimaan 1.2.2019 alueen kunnissa julkaistulla kuulutuksella (pdf).

Lataa tästä

Kaavaselvitykset

Kaavatyön vaiheet

 • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset kaavan toimeenpanoa koskevista valituksista, 25.3.2019 § 42
 • Maakuntakaava voimaan 1.2.2019 alueen kunnissa julkaistavalla kuulutuksella (pdf).
 • Toimeenpanopäätös maakuntakaavan voimaantulosta, 28.1.2019 § 5

 • Maakuntakaavan hyväksyminen 19.11.2018 § 21
 • Maakuntakaavan hyväksyminen maakuntavaltuuston käsittelyyn 29.10.2018 § 145
 • Kaavaehdotus nähtävillä 27.6.-15.8.2018. Lausunnot (30 kpl) ja muistutukset (47 kpl) sekä niihin laaditut vastineet 23.9.2018 § 132
 • II viranomaisneuvottelu 15.5.2018
 • Lausunnot kaavaehdotuksesta viranomaisilta ja yhteisöiltä 28.3.-30.4.2018. Lausunnot (49 kpl) ja niihin laaditut vastineet 21.5.2018 § 70
 • Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen nähtävillä 7.11.-15.12.2017. Lausunnot (33 kpl) ja muistutukset (38 kpl) sekä niihin laaditut vastineet. Päivitykset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 29.1.2018 § 6 
 • I viranomaisneuvottelu 20.3.2017
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.1.-28.2.2017 ja lausunnoilla 10.5.-15.6.2017. Palaute (22 kpl) ja lausunnot (38 kpl) ja niihin laaditut vastineet. Päivitykset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 26.6.2017 § 96
 • Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe käynnistyi maakuntahallituksen päätöksellä. Kaavoituskatsaus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2017 § 7

Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje »

Poistu postituslistalta »