Pohjois-Savon maakuntakaava 2030

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 täydensi Kuopion seudun maakuntakaavatyötä. Kaavassa korostuu mm. luonnonvarojen tarkastelu. Maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen. Kuopion seudun ja Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavoihin on tehty tarvittavat muutokset. Viitostievyöhyke toimii maakunnan kehityksen selkärankana. Tätä tukee valtatiehen 9 perustuva itä-länsi –vyöhyke.

Pohjois-Savon maakuntakaava käsittelee kaikkia teemoja tuulivoimaa lukuun ottamatta. Merkittävimpiä kokonaisuuksia ovat kaupan mitoitus, matkailu ja erityisesti Tahko kansainvälisenä kehittyvänä matkailukeskuksena, liikennejärjestelmä, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, yhteismitallisesti käsitelty taajama- ja kyläverkko sekä luonnonvaroihin, erityisesti kiviaineksiin ja turvetuotantoon liittyvät varaukset. Maakuntakaavan uuden, vuoteen 2030 saakka mahdollistaman rakenteen (rakennukset, verkostot ja liikenne) toteuttamisinvestoinnit ja ylläpitokustannukset ovat 50 vuoden aikana VTT:n arvion mukaan 16 miljardia euroa, joista suurin osa koostuu rakennusten rakentamisesta. Toteuttamisinvestoinnit ovat uusien päätiehankkeiden osalta noin 600 miljoonaa euroa ja ratahankkeiden osalta satoja miljoonia euroja.

Maakuntakaavan väestötavoite vuodelle 2030 on Pohjois-Savossa yhteensä 255 000 henkeä ja 100 900 työpaikkaa.

Maakuntakaava esitetään 1:200 000-mittakaavassa.

Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 7.12.2011.
Maakuntakaavaan on vahvistettu ja hyväksytty muutoksia 15.1.2014, 1.6.2016 ja 19.11.2018.

Lataa tästä

Kaavaselvitykset

Päätökset