Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavalla on tarkistettu vt5:n uusi tielinjaus Leppävirralla (16,5 km) välillä Palokangas-Humalajoki ja siihen välittömästi liittyvä maankäyttö. Valtatien 5 uusi linjaus on esitetty moottoritietasoisena runkotienä ja tien vanha linjaus seututienä.

Maakuntakaava esitetään 1:100 000 -mittakaavassa ja 19.11.2018 tehtyjen muutoksen osalta 1:200 000 -mittakaavassa.

Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 27.11.2008.
Maakuntakaavaan on vahvistettu ja hyväksytty muutoksia 7.12.2011, 1.6.2016 ja 19.11.2018. Tarkista ajantasaiset merkinnät maakuntakaavayhdistelmästä.

Lataa tästä

Kaavaselvitykset

Päätös