Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavalla on tarkistettu vt5:n uusi tielinjaus Leppävirralla (16,5 km) välillä Palokangas-Humalajoki ja siihen välittömästi liittyvä maankäyttö. Valtatien 5 uusi linjaus on esitetty moottoritietasoisena runkotienä ja tien vanha linjaus seututienä.

Maakuntakaava esitetään 1:100 000 –mittakaavassa.

Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 27.11.2008.
Maakuntakaavaan on vahvistettu muutoksia 7.12.2011 ja 1.6.2016.

Lataa tästä

Kaavaselvitykset

Päätös