Kuopion seudun maakuntakaava

Kuopion seudun maakuntakaava on ensimmäinen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen, kaikki maankäyttöluokat käsittävä maakuntakaava Pohjois-Savossa. Se linjaa, yhteen sovittaa ja pukee aluevarauksiksi valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet, mm. seudun väestö- ja työpaikkatavoitteet sekä luonnon vahvan vetovoiman ja arvon. Tavoitteilla kehitetään Kuopion seutua kansallisena ja kansainvälisenä kaupunkikeskuksena.

Kaavassa määritellään seudun taajama-alueiden kasvusuunnat, keskustatoimintojen alueet, työpaikka-alueet sekä kaupan alueet. Kuopion seudun (pois lukien Nilsiä ja Juankoski) väestön odotetaan kasvavan 135 000 asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä. Merkittävimpinä yksittäisinä asioina ovat vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ja määrän ohjaus, liikennejärjestelmään liittyvä tavaraliikenteen logistiikan ratkaisut sekä vt9 Vaajasalon linjaus.

Maakuntakaava esitetään 1:100 000 -mittakaavassa ja 19.11.2018 tehtyjen muutoksen osalta 1:200 000 -mittakaavassa.

Ympäristöministeriö on vahvistanut Kuopion seudun maakuntakaavan 3.7.2008.
Maakuntakaavaan on vahvistettu ja hyväksytty muutoksia 7.12.2011, 15.1.2014, 1.6.2016 ja 19.11.2018.

Lataa tästä

Kaavaselvitykset

Päätökset