Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavassa on ratkaistu Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko sisältäen keskustatoimintojen alueet ja seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt. Lisäksi kaavassa on päivitetty voimassa olevia maakuntakaavoja Etelä-Konneveden kansallispuiston, Tervalamminvuoren tuulivoima-alueen, työpaikka-alueiden sekä Seveso II -direktiivin mukaisten konsultointivyöhykkeiden osalta. Maakuntakaavan väestötavoite vuodelle 2030 on Pohjois-Savossa 260 000 asukasta.

Maakuntakaavan vahvistamismittakaava on 1:200 000.

Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 1.6.2016.

Keskustatoimintojen alueisiin ja alakeskuksiin, keskustan ulkopuolella sijaitseviin vähittäiskaupan suuryksiköihin sekä taajamatoimintojen alueisiin liittyviä suunnittelumääräyksiä on tarkistettu 19.11.2018. Kaavamerkinnät säilyvät ennallaan kaupan maakuntakaavan 2030 mukaisina. Suunnittelumääräykset www.pohjois-savo.fi/psmk2040

Lataa tästä

Kaavaselvitykset

Päätös