Vahvistetut maakuntakaavat

Pohjois-Savo on maakuntakaavoitettu vuosina 2001-2015 maakuntavaltuuston hyväksymillä ja ympäristöministeriön vahvistamilla viidellä maakuntakaavalla maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti.

Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti 23.1.2017 käynnistää Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnan 1. vaiheen. www.pohjois-savo.fi/psmk2040