Vahvistetut maakuntakaavat

Pohjois-Savossa on voimassa kuusi maakuntakaavaa, jotka on laadittu vuosina 2001-2018.