Pohjois-Savon liikennestrategia

Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia on laadittu vuonna 2001 ja liikennestrategian päivitys 2008. Päivityksessä liikennestrategiaa tarkistettiin liikenteen kysynnän ja toimintaympäristön muutosten sekä valtakunnallisten liikennepoliittisten linjausten mukaisesti. Liikennestrategian tavoitteena on tukea Pohjois-Savon maakunnan elinvoimaisuutta.

Liikennestrategia on alueen toimijoiden yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämistarpeista. Liikennestrategian toteuttamisen työkaluksi on laadittu aiesopimus, jonka tavoitteena on, että aiesopimustahot sitoutuvat kehittämään liikennejärjestelmää yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Työtä ohjasi Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä. Aiesopimus sisältää keskeisimmät vuosina 2008–2011 ja vuoden 2011 jälkeen toteutettavat liikennejärjestelmän keskeiset toimenpidekokonaisuudet ja niitä tukevat yksittäiset kehittämis-, suunnittelu, selvitys-, ym. toimenpiteet. Pohjois-Savon liikennestrategia tulee todennäköisesti sisältymään jatkossa Itä-Suomen liikennestrategiaan.

‫ Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liikennestrategia 2008, Julkaisut :A61