Pohjois-Savon maakuntahallituksessa käsitellään ajankohtaisia liikenneasioita

2022

 • Lausunto Väyläviraston valtion väyläverkoston investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2023-2030 (26.4.2022 § 55)

2021

 • Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän asettaminen kaudelle 2021-2025 (4.10.2021 § 13)
 • Lausunto valtion väyläverkoston investointiohjelmasta vuosille 2022-2029 (30.8.2021 § 122)
 • Selvitys Savon radan nopeuttamisesta Kouvola-Kajaani-rataosuudella (26.4.2021 § 65)
 • Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 ja suunnitelman vaikutusten arvioinnista (22.2.2021 § 21)
 • Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, ehdotus (22.2.2021 § 20)
 • Keski-Savon liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimusluonnos vuosille 2021-2025 (25.01.2021 § 14)

2020

 • Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos ja esittelyaineisto (14.12.2020 § 187)
 • Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, luonnos (26.10.2020 § 146)
 • Pohjois-Savon duoraitiojunaselvitys valmistunut (15.6.2020 § 101)

 • Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta (15.6.2020 § 101)

 • Väyläviraston Itärata-selvitys on valmistunut (15.6.2020 § 93)

 • Ajankohtaiset liikennejärjestelmäasiat (27.4.2020 § 65)

2019

 • Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta (16.12.2019 § 168)

 • Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutokset - raportin kommentointi (16.12.2019 § 167)

 • Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksesta 2040 (25.11.2019 § 144)

 • Muistutus Uusimaa-kaava 2050 ehdotusvaiheen kokonaisuudesta (28.10.2019 § 133)

 • Itäisen Suomen liikennejärjestelmäyhteistyön tilannekatsaus (23.09.2019 § 118, liite 7)
 • Esitys valtatien 5 ja Savon radan sisällyttämisestä TEN -T ydinverkkoon (26.08.2019 § 104, liite 7)
 • Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivat -arviointiin/kuulemiseen (26.08.2019 § 104, liite 6)

 • Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN) kehittämisen suuntaviivoista julkinen kuuleminen (20.05.2019 § 72)

 • Nopeat Itäradat selvitykset valmistuneet (29.04.2019 § 59)
 • Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman tilannekatsaus (29.04.2019 § 60)

 • Itäisen Suomen liikennejärjestelmäyhteistyön tilannekatsaus (29.04.2019 § 61)

 • Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Pohjois-Savon vähähiilisen saavutettavuuden parantaminen (25.03.2019 § 40)
 • Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Viitoskäytävän viestinnän ja vähähiilisen saavutettavuuden parantaminen (25.03.2019 § 41)

2018

 • Lausunto Uudenmaan 2050 maakuntakaavaluonnoksesta (26.11.2018 § 173)
 • Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet 2019 (26.11.2018 § 172)
 • Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 hyväksyminen (29.10.2018 § 147)
 • Viitostie ry:n esitys Viitostien kehityskäytäväselvityksen laatimisesta (29.10.2018 § 146)
 • Lausunto Kymenlaakson liiton maakuntakaava 2040 valmisteluaineistosta (23.09.2018 § 134)
 • Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta (23.09.2018 § 133)
 • Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet (18.06.2018 § 95)
 • Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta (18.06.2018 § 94)
 • Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen (21.05.2018 § 79)
 • Liikenneasioiden ajankohtaiskatsaus (23.04.2018 § 58)
 • Lausunto Uudenmaan rakennemaakuntakaavaluonnoksesta (26.03.2018 § 42)
 • Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi (26.03.2018 § 47)
 • Lausunto liikennehallinnonalan virastouudistuksesta (26.02.2018 § 23)
 • Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke (29.01.2018 § 7)
 • Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) ja niiden rahoituksen (Connecting Europe Facility) tilannekatsaus (29.01.2018 § 8)

Listatekstin lisäksi useiden asioiden yhteydessä teema-aineistoja.