Pohjois-Savon maakuntahallituksessa käsitellään ajankohtaisia liikenneasioita

2019

 • Itäisen Suomen liikennejärjestelmäyhteistyön tilannekatsaus (23.09.2019 § 118, liite 5)
 • Esitys valtatien 5 ja Savon radan sisällyttämisestä TEN -T ydinverkkoon (26.08.2019 § 104, liite 7)
 • Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivat -arviointiin/kuulemiseen (26.08.2019 § 104, liite 6)

 • Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN) kehittämisen suuntaviivoista julkinen kuuleminen (20.05.2019 § 72)

 • Nopeat Itäradat selvitykset valmistuneet (29.04.2019 § 59)
 • Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman tilannekatsaus (29.04.2019 § 60)

 • Itäisen Suomen liikennejärjestelmäyhteistyön tilannekatsaus (29.04.2019 § 61)

 • Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Pohjois-Savon vähähiilisen saavutettavuuden parantaminen (25.03.2019 § 40)
 • Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Viitoskäytävän viestinnän ja vähähiilisen saavutettavuuden parantaminen (25.03.2019 § 41)

2018

 • Lausunto Uudenmaan 2050 maakuntakaavaluonnoksesta (26.11.2018 § 173)
 • Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet 2019 (26.11.2018 § 172)
 • Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 hyväksyminen (29.10.2018 § 147)
 • Viitostie ry:n esitys Viitostien kehityskäytäväselvityksen laatimisesta (29.10.2018 § 146)
 • Lausunto Kymenlaakson liiton maakuntakaava 2040 valmisteluaineistosta (23.09.2018 § 134)
 • Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta (23.09.2018 § 133)
 • Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet (18.06.2018 § 95)
 • Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta (18.06.2018 § 94)
 • Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen (21.05.2018 § 79)
 • Liikenneasioiden ajankohtaiskatsaus (23.04.2018 § 58)
 • Lausunto Uudenmaan rakennemaakuntakaavaluonnoksesta (26.03.2018 § 42)
 • Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi (26.03.2018 § 47)
 • Lausunto liikennehallinnonalan virastouudistuksesta (26.02.2018 § 23)
 • Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke (29.01.2018 § 7)
 • Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) ja niiden rahoituksen (Connecting Europe Facility) tilannekatsaus (29.01.2018 § 8)

Listatekstin lisäksi useiden asioiden yhteydessä teema-aineistoja.