Itä-Suomen liikennestrategia

Itä-Suomen liikennestrategia antaa suunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle seuraaville vuosikymmenille Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen ja se on laadittu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Itä-Suomen liikennestrategia on hyväksytty aluekehityslain mukaisesti maakuntahallituksissa: Etelä-Savon maakuntahallituksessa 19.10.2015, Pohjois-Karjalan maakuntahallituksessa 19.10.2015 ja Pohjois-Savon maakuntahallituksessa 26.10.2015.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu palveluiden, infrastruktuurin ja tiedon kokonaisuudesta. Itä-Suomen liikennestrategian tavoitteena on alueen kannalta tärkeimpien kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen sekä arjen liikkumisen ja matkustamisen helpottaminen.

Strategian käytäntöön viemiseksi kaikki toimijat toteuttavat linjauksia sekä omassa toiminnassaan että yhdessä laadittavien toimenpidesuunnitelmien kautta.

Strategia ja esite löytyvät oheisen linkin kautta:

Lataa Itä-Suomen liikennestrategia