Pohjois-Savon saavutettavuutta edistävät liikennehankkeet kartalla

Klikkaamalla kartalla näkyvää viivaa saat lisätietoa liikennehankkeista.


Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyötä tehdään alueilla perinteisesti kahdella tasolla – maakunnallisella ja seudullisella. Viime vuosina on eri puolella Suomea, myös Pohjois-Savossa, tehty myös ylimaakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua. Viime vuosien aikana on korostunut myös kansainvälinen ulottuvuus, erityisesti Euroopan tasolla, TEN-T verkkopäätösten johdosta.

Liikennejärjestelmän merkittävyyden korostuminen ilmenee saavutettavuuden sekä palvelutason vaatimusten kasvaessa. Tähän vastaaminen edellyttää hankkeiden eteenpäin viemistä ja niiden saamista esim. valtakunnallisiin toteutusohjelmiin, seudullista yhteistyötä ja yhteisten tavoitteiden asettamista.

Pohjois-Savon liitto on asia- ja hankekohtaisesti yhteistyössä eri maakuntien, myös Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen, kanssa infrastruktuurihankkeissa. Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä liikennejärjestelmäasioissa osallistumalla samoihin työryhmiin, parantamalla maakuntien välistä saavutettavuutta ja ottamalla kantaa koko aluetta koskeviin valtakunnallisiin asioihin.